Intelligent og bøvsende affaldskurv kan spare kommuner millioner

23/11/2011 10:44

Administrator

Viborg og Næstved kommuner afprøver en affaldskurv, der kan tale til borgeren, komprimere affaldet ved hjælp af solceller og indberette til kommunen, når den er fyldt. Det vil reducere driftsudgifterne og udledningen af CO2. Kommunerne bruger mange ressourcer på at tømme offentlige affaldskurve og fjerne affald, der er blevet smidt på fortove, i parker, bycentre mv.


En ny form for miljø- og klimavenlig affaldskurv vil fremover gøre arbejdet langt nemmere. De 30 kurve, der i denne uge er blevet sat op i og omkring Næstved og Viborg, er udstyret med en sensor, som løbende registrerer, hvor fuld kurven er. Fordelen er, at de ansatte ikke fysisk skal ud til kurven og tjekke, om den er fuld. Samtidig komprimerer kurven affaldet ved hjælp af solenergi, så den kan rumme fem gange mere end en almindelig affaldskurv på 60 liter.
 

Det betyder tilsammen langt mindre køretid i forbindelse med tømning – særligt i de mindre omkringliggende byer - og gør det nemmere at lave en effektiv ruteplanlægning, der tilgodeser trafikale problemer i centrum af byen.
 

Den nye affaldskurv gør det desuden sjovere at smide sit affald i kurven frem for på jorden: Den interaktive affaldskurv både bøvser, smasker og lyser, når den bliver ’fodret’ – en teknologi udviklet i samarbejde mellem VEKSØ A/S og Teknologisk Institut. Forventningen er, at det vil gøre borgerne bedre til at smide deres affald i affaldskurven.
 

”Når vi vælger at investere i den her slags, er det naturligvis fordi, vi forventer, at det tjener sig ind igen i det lange løb. Den intelligente affaldskurv er med til at reducere både driftsudgifterne og CO2-udledningen samtidig med, at den minimerer trængslen i trafikken”, udtaler Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S).
 

Alene i de to kommuner er forventningen, at der vil være en samlet besparelse på omkring 1 mio. kr. om året i forbindelse tømning af offentlige skraldespande og opsamling af skrald fra gaden. Penge der i stedet kan bruges til andre velfærdsydelser.
 

”Den intelligente skraldespand er godt eksempel på, hvordan moderne teknologi kan være med til at løse nogle af de problemer, vi står overfor i de kommende år både i forhold til klimaet og i forhold til at få de begrænsede ressourcer til at slå til uden at skulle forringe velfærdsydelserne. Det er nødvendigt at tænke ud af boksen, og det har vi gjort”, udtaler Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen (K).
 

Projektet er et udviklingssamarbejde mellem VEKSØ A/S, Teknologisk Institut, Viborg og Næstved kommuner, der har investeret tilsammen 800.000 kr. i projektet samt ABT-fonden, som har bidraget med 2,4 mio. kr. Når projektet er afsluttet bliver der lavet en evalueringsrapport, som skal kortlægge kommunernes besparelser på driften og på udledning af CO2. Teknologien er udviklet i USA af virksomheden Big Belly Solar.
 

Yderligere oplysninger:
 

Projektleder Britt Sørensen
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
7020 2858
[email protected]

Projektchef Palle Poulsen
VEKSØ A/S
40 42 70 46
[email protected]

Pressekontakt:
Kommunikationsrådgiver Daniel Bennetsen
ABT-fonden
3392 8695
[email protected]

Pressemedarbejder Elisabeth Bruun
Næstved Kommune
5588 5056
[email protected]

Driftsleder Dennis Næser
Viborg Kommune
8787 5310
[email protected]

Mest Læste

Annonce