International prognose: Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark

19/04/2012 11:07

Administrator

Udsigterne for de europæiske økonomier er gradvist forværret i løbet af det seneste halve år, og gældskrisen tynger fortsat vækstskønnene i Euroområdet. Med en meget beskeden finanspolitisk stimulans fra en række af de europæiske lande med de sundeste offentlige finanser vil man kunne vende udviklingen og øge tilliden i økonomien.

En sådan indsats vil kunne skabe 1,1 millioner arbejdspladser i EU og 41.000 job i Danmark.

        Læs analyse

Siden AE’s seneste internationale prognose i oktober 2011 er udsigterne for international økonomi og særligt for de europæiske økonomier blevet gradvist forværret.

Udlandsvæksten endte lidt lavere end forventet i 2011, og de nyeste prognoser peger på, at 2012 bliver præget af lav eller negativ økonomisk vækst.

Samlet set er der sket en betydelig nedjustering af den forventede vækst på Danmarks største eksportmarkeder. I 2012 er den sammenvejede BNP-vækst nedjusteret 0,8 pct.point, mens udsigten for 2013 er nedjusteret 0,3 pct.point.

Gældskrisen og uroen på de finansielle markeder tynger vækstskønnene i Euroområdet i 2012, og først i 2013 forventes en begrænset genoprejsning for de europæiske økonomier. Som et lyspunkt har ame-rikansk økonomi udvist sundhedstegn i kraft af faldende arbejdsløshed, højere privatforbrug og spirende optimisme i sidste del af 2011 og starten af 2012.

Vækstskønnene for Euroområdet i 2012 har været stødt faldende gennem hele 2011, og tendensen er fortsat ind i 2012. Således forventes Euroområdet at være i recession i 2012, og BNP forventes at falde med 0,4 pct. Det er især de gældsplagede lande, der trækker væksten i negativ.

I 2013 peger prognoserne på en vækst i Euroområdet omkring 1 pct., hvilket stadig er under den historiske vækst.

Mens der lader til at være sat gang i en vis positiv spiral i amerikansk økonomi, forekommer Euroområdet at befinde sig i en væsentligt mere ugunstig situation, hvor vejen ud af den forventede recession er fyldt med udfordringer.

På trods af de negative vækstskøn for især Euroområdet er der positive tegn at finde i forskellige for-ventningsindikatorer, der peger i retning af mere optimisme og højere forventninger til fremtiden. Der er således mulighed for et bedre økonomisk klima i Euroområdet den kommende tid.

Hvis man i Europa gennemfører en beskeden finanspolitisk stimulans, det kunne skabe 41.000 job i Danmark og 1,1 mio. job i EU frem mod 2013.

Hovedparten af de job, der skabes, skyldes forbrugere og virksomheders genvundne lyst til at forbruge og investere. I Danmark er det godt 27.000 job og i EU godt 800.000 job, der skabes via den positive tillid – det svarer til ca. 2/3 af den samlede jobskabelse.

Men en mere positiv udvikling i europæisk økonomi kræver politiske initiativer i forhold til vækst og beskæftigelse, og uden dem tegner der sig desværre et billede af, at et negativt scenarie er det mest sandsynlige.

Mest Læste

Annonce