Ivrig handel med botilbud til handicappede og sindslidende

25/06/2012 09:46

Administrator

Handel med botilbudspladser er mere reglen end undtagelsen i de fleste kommuner, selvom der er tendens til en øget grad af selvforsyning. Det viser de første resultater af KREVIs kulegravning af, hvad der findes af botilbud til voksne med handicap og sindslidelser, og hvordan kommunerne agerer som både myndighed og driftsherre på dette område. Der er ikke tidligere foretaget en dækkende undersøgelse af botilbudsområdet, og det har taget næsten et år at indhente data.

”Det er kommet bag på os, at kommunerne handler så meget med botilbudspladser,” siger projektleder, specialkonsulent Camilla Dalsgaard.

Kommunerne har siden kommunalreformen udvidet deres samlede kapacitet af botilbud med ca. otte pct., og de har planer om at udvide mere frem mod 2014. Kommunerne begrunder selv udvidelsesplanerne med ønsker om mere nærhed og bedre styring. Mere end 70 pct. af alle landets ca. 23.000 botilbudspladser til voksne handicappede og sindslidende er drevet af kommunerne. Resten er private, selvejende eller drives af regioner. Selvom selvforsyningsgraden således er øget, er den stadig lav. 80 pct. af kommunerne køber mindst halvdelen af de pladser eksternt, som de har brug for til deres egne borgere.

”Vi kan ikke sige, om udvidelserne skyldes stigende efterspørgsel eller andet. Men der er en vis risiko for, at vi vil få en overkapacitet af botilbudspladser, hvis ikke udvidelser ét sted modsvares af nedjusteringer et andet sted. Overkapacitet kan betyde flere udgiftsstigninger, fordi det kan være nærliggende for kommunerne at visitere flere borgere til et botilbud, når der er tomme pladser,” siger KREVIs direktør, Torben Buse, som peger på, at udgifterne til området for voksne handicappede og sindslidende steg med knap 40 pct. fra 2002 til 2011, hvor udgiftsvæksten standsede.

KREVI analyserer videre på det omfattende datamateriale i efteråret og kigger blandt andet på, hvad det betyder for en kommunes udgifter, om den køber og sælger mange pladser.

Læs mere i et kort notat med overblik over resultaterne og med udgangspunkt i de tre første rapporter:

1. ”Botilbudsområdet: HVEM – HVAD – HVOR” afdækker botilbudsstrukturen og kommunernes brug af botilbud og alternative foranstaltninger til voksne med handicap og sindslidelser.
2. ”Markedsanalyse – botilbudsområdet” afdækker kommunernes køb og salg af botilbudspladser.
3. ”Herre i eget hus?” undersøger udviklingen i kommunale botilbud til handicappede og sindslidende i 2008-2014 og analyserer årsager til de gennemførte eller planlagte kapacitetsændringer.

Mest Læste

Annonce