København vedtager lektiefri skoler

09/03/2012 09:59

Administrator

Borgerrepræsentationen torsdag aften Enhedslistens forslag om at indføre flere lektiefri skoler i Københavns Kommune. Du bliver ikke klogere af at læse lektier. Det er den overraskende konklusion på ny forskning. Og det får Københavns Kommune til at indføre forsøg på folkeskoler i København, hvor eleverne i 4-6. Klasse dropper lektierne.

- Ideen om lektier stammer fra dengang, skolegang i høj grad gik ud på, at eleverne skulle høres i salmevers og anden udenadslære. Det er spild af tid, eftersom udenadslære som regel glemmes så snart, man ikke skal bruge den viden længere. Eller i bedste fald kan bruges til et spil Trivial Pursuit, siger Rikke Lauritzen, Børneordfører for Enhedslisten i København

Erfaringerne fra både ind- og udland viser, at lektiefri skoler får en bedre og mere rolig undervisning fordi alle elever er forberedt. Samtidig viser forskningen, at traditionelle lektier, der går ud på at løse en bestemt mængde opgaver eller læser et antal sider i en lærebog, ikke har nogen nævneværdig effekt.

Forvaltningen havde oprindeligt lagt op til, at der skulle laves et lektiefrit forsøg på en enkel skole. Men på forslag fra Enhedslisten blev det udvidet til flere skoler

- Hvis vi skal have noget at gå ud fra, så er det vigtigt, at vi afprøver det på forskellige skoler med forskellig elevsammensætning. Der kan være store forskelle på skoler, og jeg synes, det er interessant at finde ud af, om skoler med forskellige elevprofiler får det samme ud af lektielæsningen, siger Rikke Lauritzen,


 

Mest Læste

Annonce