Københavns første og Danmarks største – De digitale valgurner lukker i dag

07/11/2012 15:14

Assembly Voting - Aion ApS

Allerede inden den digitale afstemningsmulighed til Københavns Ældrerådsvalg lukker i dag kl. 17.00, er stemmeprocenten højere end ved forrige valg.

“Vi betragter valget som en strømpil for fremtidige digitale valg i kommunen. Hvis digitale valg fungerer for Københavns ældste borgergruppe og styrker den demokratiske deltagelse, lover det godt for digitaliseringen af andre valg - for eksempel elevrådsvalg og skolebestyrelsesvalg” siger Thomas Jakobsen, der er direktør for Københavns Borgerservice og ansvarlig for valget.

Det er første gang i Københavns Kommunes historie, at københavnerne har haft mulighed for at sætte et digitalt kryds ved de opstillede ældreråds kandidater og afstemningen er forløbet godt.

Det digitale Ældrerådsvalg er Københavns Kommunes første skridt på vejen mod en samlet demokratisk infrastruktur baseret på digitale valg og digital borgerinddragelse og dialog.

Valgresultatet vil blive offentliggjort på www.kk.dk/valg onsdag d. 7. november om aftenen, efter at de digitale stemmeurner lukker kl. 17 og brevstemmerne er optalt.

Om Assembly Voting

Assembly Voting er baseret på ideen om at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv, gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og sikre valghandlinger. Vi var den første udbyder af elektroniske valg i Danmark, og er i dag markedets største leverandør med ansvaret for 300 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger med mere end 6.000.000 vælgere. Assembly Voting er partner i forskningsprojektet DemTech ved IT Universitetet i København, der er blandt verdens største satsninger på udvikling af sikker teknologi til elektroniske valghandlinger. Assembly Voting er et samarbejde mellem Siemens A/S og Aion ApS.

Mest Læste

Annonce