Kommuner har fokus på samarbejde med lægekonsulenter

23/04/2012 10:09

Administrator

Ankestyrelsen har i en ny velfærdundersøgelse undersøgt best practice og udfordringer ved kommunernes brug af lægekonsulenter på beskæftigelsesområdet.

        Læs Ankestyrelsens undersøgelse om lægekonsulenter

Undersøgelsens tre overordnede temaer er:
Kommunens samarbejde med lægekonsulenten
Kommunens samarbejde med undersøgende/behandlende læge
Kommunens samlede vurdering af inddragelse af borgeren

Undersøgelsen består af to dele:
En gennemgang af 36 sager med fokus på konkrete eksempler på best practice i sagsbehandlingen inden for de tre temaer
Interview med fire kommuner, der belyser de tre temaer

Eksempler på best practice fra sagerne
Præcise spørgsmål om helbredsmæssige forhold giver præcise lægelige svar

I sagerne er der gode eksempler på, at lægekonsulenten og undersøgende læge udelukkende har taget stilling til de lægelige forhold i sagen, når sagsbehandlere har stillet præcise spørgsmål. Præcise spørgsmål fra sagsbehandleren mindsker risikoen for, at lægekonsulenten eller den undersøgende læge tager stilling til andet end de lægelige forhold i sagen.

Når lægekonsulentens vurdering indgår i ressourceprofilen, får borgeren bedre forståelse for lægekonsulentens rolle i sagen

Der er gode eksempler på, at kommunerne i ressourceprofilen har gjort borgerne bekendt med lægekonsulentens vurdering af de lægelige oplysninger. På den måde får borgeren et godt overblik over betydningen af lægekonsulentens vurdering af de helbredsmæssige oplysninger i forhold til kommunens afgørelse.

Interviewkommunerne har generelt fokus på øget dialog i samarbejdet med lægekonsulenten
Interviewkommunerne lægger vægt på, at en øget dialog mellem lægekonsulenten, sagsbehandleren, undersøgende læge og borgeren er væsentlig for et godt samarbejde.

Faglig ekspertise samles
Flere interviewkommuner har fokus på at samle og koordinere den faglige ekspertise, så de opnår smidigere arbejdsgange. Kommunerne forbedrer på den måde kvaliteten i sagsbehandlingen.

Mundtlig dialog mellem lægekonsulent og sagsbehandler
Interviewkommunerne peger på, at en øget mundtlig dialog mellem sagsbehandler og lægekonsulent i en konkret sag nedbringer sagsbehandlingstiden og gør arbejdsgangen mere fleksibel.

Større kontakt til undersøgende læge
Flere interviewkommuner oplever, at større kontakt til den undersøgende læge kan være med at til at mindske misforståelser. Samtidig bidrager kontakten til større forståelse for kompetencefordelingen mellem undersøgende læge, lægekonsulenten og sagsbehandleren.

Tydelighed omkring lægekonsulenten rolle
Interviewkommunerne arbejder med tydelighed om lægekonsulentens rolle i forhold til borgeren for at undgå, at der opstår tvivl om, hvilken rolle lægekonsulenten har i deres sag.

 

Mest Læste

Annonce