Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011: Gradvis bedre konkurrence- og forbrugerforhold

Konkurrencen og forbrugerforholdene er gradvist forbedret siden første halvdel af 2000’erne. Konkurrencen er stærkest på varemarkederne, hvor gennemsigtigheden for forbrugerne også er størst. Det viser den første samlede konkurrence- og forbrugerredegørelse. En effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst i økonomien og for at skabe nye muligheder for forbrugerne. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 viser fremskridt for både konkurrencen og forbrugerforholdene. Det er glædeligt for forbrugerne, for virksomhederne og for samfundet som helhed.”

”En række lovændringer har forbedret rammevilkårene væsentligt i det sidste års tid. Med konkurrencepakken er der lagt op til yderligere forbedringer. Det er positivt. Lovgivningen spiller nemlig en stor rolle for konkurrencen og for samspillet mellem forbrugere og virksomheder.”

”Danske forbrugere har bedre basale regnefærdigheder, bedre adgang til internettet og bedre kendskab til forbrugerlovgivningen end forbrugerne i andre lande. Det giver dem gode muligheder, når de handler, og det kan styrke konkurrencen.”

”De danske priser er stadig højere end i sammenlignelige lande. Det gælder især priserne på serviceydelser. Det er blandt andet et resultat af, at mange serviceydelser ikke er udsat for international konkurrence. På varer er prisforskellen betydeligt mindre.”

”Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem konkurrencen og forbrugernes oplevelse af, om et marked fungerer godt eller skidt. De serviceydelser, som forbrugerne er mest utilfredse med, er typisk udsat for et lavt konkurrencepres.”

”Det går fremad med konkurrencen om offentlige opgaver. Både kommuner og staten skabte mere konkurrence om opgaverne sidste år. Men der er stadig et stort potentiale. Erfaringerne viser, at skatteborgerne får mest for pengene, når der er konkurrence om opgaverne.”

Læs Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer