KREVI: 170 ideer til økonomisk effektivisering i kommunerne

17/06/2010 00:00

Administrator

Hvis man træner ældre borgere i at gøre rent i deres eget hjem, kan man spare deres kommunale rengøringshjælp væk. Sidegevinsten kan blive, at de gamle faktisk oplever det som forbedring af deres livskvalitet - og derfor bedre kommunal service. Sådan lyder et af 170 forslag til økonomisk effektivisering, som KREVI har samlet i et inspirationskatalog til de danske kommuner. KREVI bad i foråret kommunerne om at indsende de omstillingskataloger – også kaldet

sparekataloger – de har udarbejdet i forbindelse med budgetterne for 2009, 2010 og 2011.
Resultatet blev 57 omstillingskataloger med tilsammen 3.500 spareforslag fra 39 kommuner over hele landet.
”Målet er at give kommunerne en chance for at blive inspireret af hinanden, så vi har pillet de
700 forslag ud, som rummer et aspekt af effektivisering, og som ikke kun er rene spareforslag
med indlagte serviceforringelser, og de 700 forslag har vi så kogt ned til 170 konkrete ideer,”
forklarer KREVIs direktør Torben Buse.
Sondringen mellem rene spareforslag og forslag til økonomisk effektivisering betyder fx, at et
forslag om generelt at spare på biblioteksområdet ikke er taget med. Det er derimod et forslag
om at skære ned i åbningstiden på bibliotekerne på tidspunkter, hvor det er dokumenteret, at
der er meget få brugere.

De 170 ideer er fordelt på 12 kategorier for at gøre det nemt at finde rundt:

  • Strukturtilpasninger (lukning af enheder): Fx færre tandplejecentre/klinikker for børn og
  • unge
  • Organisatoriske tilpasninger: Fx central styring af kommunens ejendomme
  • Bedre tilrettelæggelse af arbejdet: Fx optimere lærernes arbejdstid
  • Digitalisering og ny teknologi: Fx fleksible åbningstider på biblioteket
  • Tværgående samarbejde: Fx koordinere kommunens kørselsopgaver
  • Tilpasse ydelser: Fx koordinere åbningstiderne på væresteder for udviklingshæmmede
  • Omlægge servicetilbud: Fx optræne ældre til selv at klare rengøringen
  • Mere konkurrence: Fx udlicitere lønadministrationen
  • Opgaverne hjem til kommunen: Fx hjemtage fysioterapiopgaver


De tre sidste kategorier er effektivisering af indkøb, energibesparende tiltag, øvrige forslag.

Du finder link til inspirationskataloget her

Kontakt: Direktør Torben Buse, 72 26 99 77 – [email protected]
Projektleder, specialkonsulent Eli Nørgaard, 72 26 99 61 – [email protected]
 

Mest Læste

Annonce