Ledige dumper kommunale jobcentre

13/03/2012 14:23

Administrator

DANSK METAL: Næsten fire ud af 10 er utilfredse med den behandling, de får fra kommunernes jobcentre. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra Dansk Metal. Forbundet kræver opgør med refusionscirkus.

38 pct. af de ledige metal-medlemmer, der har været sendt i aktivering af de kommunale jobcentre, er utilfredse med jobcentrets indsats. Blot 7 procent er meget tilfredse med jobcenteret. Det er konklusionen i en undersøgelse, som Dansk Metal har foretaget blandt de medlemmer, der var sendt i aktivering i 4. kvartal 2011.

- For os viser det klart, at den indsats, som de ledige bliver udsat for hos kommunerne, er alt for ringe. Jobcentrene har ikke tilstrækkeligt kendskab til forholdene indenfor vores branche og ved simpelthen for lidt om relevante uddannelser og kurser. Derfor oplever de ledige en elendig service, siger Torben Poulsen, der er hovedkasserer i Dansk Metal.

KL har netop offentliggjort en undersøgelse, hvori de konkluderer, at danskerne foretrækker en kommunal jobindsats. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000 danskere. Dog har kun knap 20 pct. af de adspurgte været i kontakt med kommunens jobcenter inden for de seneste to år.

- I modsætning til KL, så har vi spurgt dem, der rent faktisk har prøvet at være ledige og har mødt jobcentret. Og så ser billedet pludselig helt anderledes ud, forklarer Torben Poulsen.

Utilfredsheden med jobcentrenes indsats bunder i en række forhold. Eksempelvis mener 53 pct. af de adspurgte, at jobcentrene ved for lidt om relevante uddannelser og kurser. Derudover mener 55 pct., at jobcentrene ikke kender forholdene inden for branchen. Det er derfor ikke overraskende, når medlemmerne udtrykker stor utilfredshed med den indsats, der ydes i jobcentrene, mener Torben Poulsen.

- Både uddannelse og branchekendskab er altafgørende, når arbejdsløse skal rådgives til at finde et nyt arbejde, siger han.

- I Dansk Metal er vi overbevist om, at bl.a. uddannelsesindsatsen skal opprioriteres, hvis vores arbejdsløse medlemmer skal finde arbejde. Det er derfor foruroligende, når vores medlemmer i stor stil er utilfredse med jobcentrenes viden om relevante kurser og uddannelser, siger Torben Poulsen.

I de kommende trepartsforhandlinger vil Dansk Metal arbejde for, at det kommunale refusionscirkus - som mange arbejdsløse metallere oplever spiller en stor rolle i jobcentrenes indsats - bliver stoppet og ansvaret flyttes væk fra kommunerne.

Mest Læste

Annonce