L&F: Danmark skal leve af bæredygtig intensiv produktion

07/06/2012

Administrator

Bæredygtig intensiv fødevareproduktion er løsningen, når Danmark skal sikre indtjening til landet og mad til over 9 mia. mennesker på verdensplan. Vejen frem vises i dag på Landbrug & Fødevarers Årsmøde.

Kombinationen af hurtighed, volumen og kvalitet har de seneste år sikret dansk landbrugs- og fødevareeksport et massivt løft. En vækst, der skal fortsætte, for at vi globalt kan løfte den enorme udfordring, det er at brødføde en befolkning på 7 mia. nu og 9 mia. om 40 år.

- Verden kan ikke brødføde så mange mennesker med en produktion, der ikke er intensiv. Det vil lægge beslag på alt for meget natur. Vi har igennem 25 år bevist, at vi i Danmark kan øge produktionen uden at øge belastningen af vores miljø. Det er også derfor, at FN anbefaler en stadig mere bæredygtig intensiv produktion af fødevarer, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Landbrug & Fødevarer.

Intensiv og bæredygtig er ikke modsatte poler. Flere fødevarer skal produceres med brug af færre ressourcer og mindre belastning af omgivelserne. Affald og nærringsstoffer fra produktionen skal genbruges til ny produktion.

- Dansk fødevareproduktion er i verdensklasse. Vi er verdens største eksportør af mink og græsfrø, og verdens tredje største eksportør af svinekød og økologisk kød og mælk. Det vil vi også være om fire, otte og 20 år. Og helst verdensførende på det hele, men det kræver, at virksomhedernes spilleregler forenkles væsentligt, understreger Niels Jørgen Pedersen.

Formanden opfordrer regeringen til at trimme den vildtvoksende skov af afgifter, som presser danske virksomheder på deres konkurrenceevne. Samtidig skal myndighederne have en mere målrettet tilgang til reguleringen, der sætter mål for ressourceforbrug og udledning i stedet for at begrænse produktionen.

- Vi kan skabe vækst samtidig med, at vi får mere natur og sikrer vores miljø. Det kan sagtens lade sig gøre. I dag byder vi ind til debat om en bæredygtig intensiv produktion af fødevarer fra Danmark og ud til hele verden, siger Niels Jørgen Pedersen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef i Landbrug & Fødevarer Kim Bové 3017 8877  

Mest Læste

Annonce