For mange kommuner mangler en inklusionsstrategi

29/05/2012 13:23

Administrator

Hver tredje kommune har ikke nogen strategi for, hvordan kommunens skoler bliver mere inkluderende. Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen kræver handling fra regeringen og kommunerne.

På trods af klare målsætninger fra regeringen og den gældende kommuneaftale har hver tredje kommune ikke nogen strategi for, hvordan kommunens skoler bliver mere inkluderende. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, som offentliggøres i dag. Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen kræver handling fra regeringen og kommunerne.

På trods af klare målsætninger fra regeringen og den gældende kommuneaftale har hver tredje kommune ikke nogen strategi for, hvordan kommunens skoler bliver mere inkluderende. Det viser resultatet af en ny undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har offentliggjort. Resultatet af undersøgelsen skuffer lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen og siger i dag i Politiken:
 
»Det her er slet ikke tilfredsstillende. Hvis ikke vi lykkes med at få integreret inklusionen ordentligt står hele folkeskolens fremtid på spil. Derfor skal kommunerne have en klar strategi for, hvordan skolerne holder på elever, der faktisk godt kan rummes. Jeg efterlyser en flerårig plan, supervision til lærerne, ekspertise fra fagfolk, bedre redskaber til skolerne. Kommunerne bør investere penge i det her, for det er ikke en opgave, som skolerne bare kan løse selv«.

I Politiken kritiserer Anders Bondo Christensen desuden undervisningsministeren og Kommunernes Landsforening ( KL) for at nøle med at få gjort folkeskolerne mere inkluderende.

»Det er helt uacceptabelt, at ministeriet og KL ikke tager ansvar for det her. Man har sagt en masse gode ting, men det er tydeligvis ikke blevet gjort nok«, siger han.

Baggrund om undersøgelserne
Undersøgelse af kommunernes indsats på inklusionsområdet
Undersøgelse af kommunernes indsats på inklusionområdet Danmarks Lærerforening har i april-maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 76 lokale lærerforeninger (kredse) for at kortlægge kommunernes indsats på inklusionsområdet.

Resultaterne af undersøgelsen omfatter svar vedrørende 91 af de i alt 98 kommuner. Det skal bemærkes, at resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed, da det i en del kommuner ikke har været muligt for kredsen at svare entydigt på spørgsmålene.

Resumé af udvalgte resultater
Ifølge kredsene har hver tredje kommune ikke en overordnet strategi for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via forskellige indsatser, så skolerne bliver mere inkluderende.

I de kommuner, hvor man har en strategi for inklusionsindsatsen, er både skolelederne, kredsen og lærerne blevet inddraget mere. I de samme kommuner har lærerne i højere grad modtaget kompetenceudvikling ift. inklusionsopgaven, og den lokale kreds er mindre tilbøjelig til at være utilfreds med kommunens indsats.

Læs hele undersøgelsen her

Undersøgelse af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning.
Danmarks Lærerforening har lavet en undersøgelse af Hernings kommunes inklusionsprojekt ”Knæk kurven” Lærere og børnehaveklasseledere i indskolingen i Herning vurderer, at de holdtimer der er tildelt med Knæk Kurven, har bidraget til at gøre skolen mere inkluderende. Og de oplever, at de har fået bedre kompetencer i forhold til elever med særlige behov. Det viser en evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning, som Danmarks Lærerforening har foretaget i samarbejde med Herningegnens Lærerforening. Evalueringen viser dog også, at der er behov for endnu mere kompetenceudvikling, og at inklusionsprojektet påvirkes af den overordnede økonomiske situation i kommunens skolevæsen.

Læs hele undersøgelsen her.
 

Medieomtale:
DR Update
TV: Lærerer dårligt rustet til at ADHD-børn

DLF: Kommunerne sparer på specialelever

P1 Morgen
Børn med indlæringsvanskeligheder skal ikke længere have specialundervisning (04:09)
P4 København
Svage børn svigtes af kommunerne

Antorini: Lærere skal igang med inklusion
 

Mest Læste

Annonce