Foto: Rødovre Kommune
Foto: Rødovre Kommune

Ny støjsvag asfalt og plads til biodiversitet

27/11/20 9:25

Theis

Der er nu lagt støjreducerende asfalt på hele Slotsherrensvej i Rødovre. Samtidigt er der lavet en ny grøn midterrabat og plantet børnetræer langs vejen.

Rødovres store veje bliver brugt af rigtig mange bilister, og det slider på dem. Derfor er det nødvendigt at vedligeholde dem. Nu er vejarbejdet på den nedslidte Slotsherrensvej imidlertid færdigt. I stedet for almindelig asfalt er der kommet støjreducerende asfaltbelægning på hele strækningen i Rødovre.

“Støj fra biler påvirker sundheden, og derfor er det også en høj prioritet i Rødovre Kommune at gøre, hvad vi kan for at mindske den. Den støjreducerende asfalt på Slotsherrensvej kommer rigtig mange mennesker til gavn, fordi det både er et trafikeret og tæt beboet område,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

Ud over ny asfalt har Slotsherrensvej også fået en ny grøn midterrabat, hvor vilde engblomster og græsarter skal skabe biodiversitet og plads til masser af insekter.

“Bier og andre insekter spiller en helt afgørende rolle i naturens økosystemer. Desværre er de på tilbagetog, fordi vi mange steder har tæmmet vores natur. Derfor har det også været vigtigt for os at tænke biodiversitet ind i renoveringen af Slotsherrensvej,” siger Jan Kongebro.

Den vildtvoksende midterrabat vil især være smuk forår og sommer, men der er ingen grund til at ærgre sig, når græsset visner om vinteren. Det betyder bare, at økosystemet arbejder, som det skal. Man kan også glæde sig over de 90 ‘børnetræer’, der er ved at blive plantet langs vejen i begge sider, særligt på strækningen øst for Vestvolden. Siden 2013 har hvert nyfødt barn i Rødovre nemlig kunnet få plantet sit eget træ i kommunen.