Foto: Shutterstock

Nyt borgerforslag i medvind: Indfør navnebeskyttelse

01/03/2021 11:14

Theis

"Offentligt ansatte skal kunne gå sikkert på arbejde og være trygge når de har fri. Derfor foreslår vi, at alle offentligt ansatte medarbejdere bliver registreret med et tjenestenummer, både i log-visningen i patientjournalen og ved dokumentation i en patientjournal." Sådan lyder det fra skaberne af et populært nyt borgerforslag.

De følgende tekststykker er fra borgerforslaget.

Offentligt ansatte er igennem de seneste år blevet mere udsatte når de går på arbejde.

Digitaliseringen har overhalet os inden om. Elektronisk journalisering og log har gjort, at man som medarbejder fremstår med fulde navn i alle sammenhænge og ikke som tidligere, kun ved ansøgning om aktindsigt.
Medarbejderne i den offentlige sektor ønsker på ingen måde at være helt anonyme.

Vi anerkender fuldt ud, at det betyder meget i relationen for borgeren og for dennes nærmeste.

Derfor er det vigtigt, at vi finder en mulighed for at bruge fornavne og eventuelt tjenestenummer. Efternavnet i sig selv har ingen ekstra værdi, da en medarbejder til en hver tid kan identificeres af dennes leder på arbejdspladsen. Ønsker en borger at klage over behandling, afgørelse af en sag, eller andet, kan man som medarbejder til en hver tid blive stillet til ansvar for sine handlinger.

Det betyder, at man som medarbejder er ubeskyttet og alle som tilgår deres journal/ sag frit kan få oplyst alt om medarbejderen. Ved at søge på fulde navn på internettet kan man i dag så let som ingenting få alle de oplysninger man lyster, f.eks. adresse, billeder af familien og børn. Det gør at offentligt ansatte ikke har den samme retssikkerhed som andre i samfundet. Samtidig har vi erfaring med borgere, der på grund af sygdom eller anden oplevelse af dårlig behandling, handler i affekt og på den måde bliver kriminaliseret. Det er i sig selv er et problem for den enkelte.

Vi har eksempler på, hvordan medarbejdere er blevet truet med vold, blevet forfulgt, er blevet opsøgt på deres hjem adresse, fået tilsendt billeder hvor deres børn eller anden familie optræder, fået beskeder på sms eller sociale medier. Der er desværre ingen grænser for, hvor man kan møde denne grænseløse adfærd, som også i ét dokumenteret tilfælde har haft døden til følge.

Medarbejdere der møder trusler på livet eller familien, udvikler ofte angst på egne og familiens vegne. Udvikling af angst på familiens vegne er den værste form for angst, da det er en stor stress faktor, både aktuelt og fremadrettet. Vi oplever risiko for at udvikle PTSD, depression, stress og general mistrivsel.

Som medarbejder i den offentlige sektor betaler vi en rigtig høj pris for at gå på arbejde, risikoen for vores mentale sundhed og liv bliver i den grad udfordret.

Så hvis vi fremadrettet skal have en offentlig sektor med personale der trives i deres job og private liv, så bliver vi nødt til at kunne gå sikkert på arbejde, og en af de store løsninger er at få navnebeskyttelse.

Mest Læste

Annonce