Nyt Hospital Nordsjælland kan bygges inden for budgettet

Politisk følgegruppe skal diskutere forslag til ny økonomisk plan for byggeriet Mandag den 14. maj 2012 præsenteres den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød for en økonomisk plan, der viser, at det nye hospital kan bygges indenfor det budget på 3.9 milliarder kroner, som Kvalitetsfonden har afsat til byggeriet.

I marts måned blev den politiske følgegruppe forelagt en validering af budgettet, der viste en manko på op mod 700 mio. kr. hvis hospitalet blev bygget under de daværende forudsætninger.

Nu har projektorganisationen, der har ansvaret for byggeriet, gennemgået budgettet. Med det reviderede forslag til budget fastholdes målsætningen om, at Nyt Hospital Nordsjælland skal leve op til den kvalitet og de målsætninger, der er sat til hospitalet.

Færre kvadratmeter og stram økonomistyring
Den nye økonomiske plan indeholder forslag til at bygge færre kvadratmeter og gennemføre en meget stram styring af økonomien.

Forslag til besparelser kan sammenfattes i fire hovedområder:

- Justering af byggeudgifter (parkering, byggepladsudgifter og kvadratmeterpriser)

- Betaling af byggemodningsomkostninger

- Nedjustering af økonomiske reserver

- Arealreduktioner på ca. 16.000 kvadratmeter på bl.a. kontorfaciliteter, værksteder og centralkøkken.

Gennemgangen af budgettet er foretaget i samarbejde med projektets eksterne rådgivere COWI.

Formand for følgegruppen Kirsten Lee (R) ser frem til at drøfte den nye økonomiske plan med sine politiske kollegaer.

- Jeg mener, vi har udvist rettidig omhu. Det er betryggende, at man rejser et advarende flag, når man kan se udfordringer. Derfor er det også glædeligt, at vi nu kan drøfte en plan, som forholder sig til de økonomiske problemer og samtidig lever op til kravene til et moderne hospital, siger Kirsten Lee.

Fakta:

§ Fra år 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt og tidssvarende akuthospital ved Hillerød. Det nye byggeri skal erstatte de nuværende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

§ Staten har via Kvalitetsfonden givet foreløbigt tilsagn om 3,9 mia. kr. til byggeriet (2011-priser).

§ Hospitalet bliver Nordsjællands største samlede arbejdsplads

§ Årsagen til budgetvalideringen i marts måned var primært store regionale prisforskelle på byggeri, øgede udgifter til byggemodning og fundering af byggegrunden for det nye hospital og en stram budgettildeling pr. kvm.

Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer