Økonomiske incitamenter og bedre styring

27/04/2012 10:57

Administrator

Vi har undersøgt, om der kan opnås en mere effektiv aktivitetsstyring (enten øget produktivitet eller prioritering af bestemte ydelser) ved at målrette økonomiske incitamenter mod mindre organisatoriske enheder sammenlignet med større enheder, fx afdelingerne på et sygehus i stedet for sygehuset. Svaret er ja, det kan der.

        Læs rapporten

Incitamenter og særligt økonomiske incitamenter er et af de styringsredskaber, som beslutningstagere ofte finder frem fra værktøjskassen, når de ønsker at effektivisere eller fremme produktionen af bestemte aktiviteter, der er særligt prioriterede eller efterspurgte. Det gælder indenfor stort set alle velfærdsområder.

I denne analyse har vi brugt kontaktpersonordningen som case. Ordningen går ud på, at en sygehuspatient skal have tilknyttet en kontaktperson blandt personalet, som skal sørge for, at patienten kan følge med i, hvad der foregår, og generelt føle sig tryg på sygehuset.

Analysen viser, at økonomiske incitamenter i højere grad fremmer en ønsket aktivitet, når de målrettes mindre organisatoriske enheder tættere på det udførende niveau sammenlignet med større enheder længere fra aktiviteten.

Analysen peger således på, at der kan opnås en mere effektiv aktivitetsstyring (enten øget produktivitet eller prioritering af bestemte ydelser) ved at målrette økonomiske incitamenter mod fx skolen i stedet for skoleforvaltningen. Eller som vist i den analyserede case mod afdelingsniveauet på et sygehus i stedet for selve sygehuset.
/KREVI/
 

Mest Læste

Annonce