OPP deponeringsregler skal under lup

31/03/2011 13:18

Administrator

OPP hæmmes af danske regler, der gør OPP uattraktivt og forhøjer opstartsomkostninger til ekspertrådgivning. Deponeringsreglerne skal tænkes om og startomkostningerne skal sænkes for at gøre OPP mere interessant, mener Samfundsinvestor.dk

Offentlig-privat partnerskab er velafprøvet mange steder i verden. I Danmark har OPP midlertidigt haft svært ved at finde ben at stå på. Det skyldes idag i høj grad de gældende deponeringsregler, der pålægger den offentlige aktør at deponere det fulde anlægsbeløb i løbet af anlæggets opførelse.

"Mange af de offentlige parter jeg møder i mit arbejde, er skeptiske overfor OPP på grund af deponeringsreglerne. Reglerne er der jo sådan set af en god grund, nemlig at sikre imod overbelåning og for ikke at hæmme fremtidige disponeringer. Men hvis man sammenligner lånerammen for visse andre dispensationsmuligheder, så er OPP fortsat mindre attraktivt. En eller anden opblødning af deponeringsreglerne, udover den ret begrænsede dispensationsmulighed, er nødvendig for at få rigtig gang i OPP. Dette kan godt gøres på en måde, hvor der fortsat er hånd i hanke med investeringerne," argumenterer Rikke Sønder Larsen fra Samfundsinvestor.dk, der hjælper den offentlige sektor med alternativ finansiering igennem OPP, sponsorater, innovation og fundraising.

Selvom deponeringsreglerne skal forhindre overbelåning, er det de færreste der tænker på, at udsættelsen af investeringer i samfundet, som finder sted i vidt omfang idag for at overholde budgetterne, i virkeligheden også er en slags belåning af fremtidens Danmark. For investeringerne skal jo finde sted på et eller andet tidspunkt. 

En anden vigtig faktor, der blokerer for, at OPP får vind i sejlene, er de høje opstartsomkostninger til eksterne konsulenter og advokater, i forbindelse med analyse, udbud og kontraktskrivning. Det komplicerede regelværk, udstukket fra forskellige ministerier, nødvendiggør ofte inddragelse af ekstern ekspertrådgivning.

Visse store kommuner satser i disse dage på at opbygge egne kompetencer med speciale indenfor området, men det er langt fra alle, der har tilstrækkelig økonomisk fordel af det. For at hjælpe dem er der to ting at gøre, enten forenkle regelværket yderligere eller alternativt sænke prisen på konsulentydelsen. Her har Samfundsinvestor.dk valgt at gøre sidstnævnte. 

OPP er ellers igen blevet et politisk varmt emne i regering og i opposition, som begge anbefaler OPP som løsningen til fremtidens offentlige sektor, men de danske regler spænder som bekendt ofte ben. Kommunernes Landsforening har derfor opfordret regeringen til en dialog om fremme af konkurrenceudsættelse. 

Mest Læste

Annonce