Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26/11/20 9:24

Theis

Over halvdelen af de selvstændige og små virksomheder, der har fået kompensation for tabt omsætning har ingen beskæftigede ud over ejeren selv, og næsten halvdelen har en årlig omsætning på under 1 mio. kr. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august, og målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne.

54 pct. af de kompenserede virksomheder har ingen ansatte og 44 pct. har en årlig omsætning på under 1 mio. kr.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, som undersøger en række karakteristika for de virksomheder, der har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august.

”Analysen viser, at det især er de helt små virksomheder, der har modtaget kompensation. Vi kan også se, at størstedelen af de kompenserede virksomheder havde positiv vækst i foregående år, men altså grundet Covid-19 nedlukningerne oplevede en betydelig omsætningsnedgang i kompensationsperioden. Dog havde 38 pct. af de støttede virksomheder negativ vækst eller ingen vækst i årene op til covid-19”, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik, Peter Bøegh Nielsen.

Analysen viser også:

  • Over halvdelen af virksomhederne, ca. 40.000, har udelukkende fået kompensation for de første tre måneder fra den 9. marts til den 8. juni, hvilket afspejler den omfattende nedlukningsperiode og efterfølgende delvise genåbning af samfundet.
  • 21 pct. af de kompenserede virksomheder ligger i landsdelen Byen København, hvilket er væsentligt højere end landsdelens andel af samtlige virksomheder i Danmark, der udgør 15 pct.
  • Frisørsaloner er den branche, der har flest kompenserede virksomheder. I alt findes næsten 8 pct. af de kompenserede virksomheder inden for denne branche, svarende til ca. 5.500 virksomheder. Branchen modtog dog primært kompensation i perioden 9. marts til 8. juni. Taxikørsel er den branche, hvor flest virksomheder har fået kompensation i hele den undersøgte periode fra 9. marts til 8. august.