PensionDanmark klar til flere offentlig-private partnerskaber

23/05/2013 13:07

Administrator

Ny rapport viser stort potentiale i at gennemføre nye infrastrukturprojekter som f.eks. en havnetunnel i København som offentlig-privat partnerskab. PensionDanmark er klar til flere OPP-projekter.

Når dansk infrastruktur i de kommende år skal have et løft, bør private aktører som f.eks. pensionsskaber inddrages i højere grad end hidtil. For partnerskaber mellem det offentlige og private (OPP), der er skruet rigtigt sammen, kan give større gevinster for samfundet, end hvis det offentlige selv gennemfører infrastrukturprojekterne.

Sådan lyder konklusionen i en netop offentliggjort rapport, som afslutter det udredningsarbejde om potentialet i OPP i Danmark, der blev iværksat i 2012 af PensionDanmark i samarbejde med ATP, PFA, PKA og Sampension.

"Udviklingen af velfærdssamfundet kræver, at den grundlæggende infrastruktur til stadighed opdateres. Det er afgørende for den langsigtede konkurrenceevne og for væksten i samfundet, at vi har en effektiv offentlig infrastruktur. Samarbejder mel-lem det offentlige og private investorer kan blive et vigtigt middel til at nå disse mål," siger Anders Eldrup, tidligere adm. direktør i DONG Energy, der sammen med Peter Schütze, tidligere adm. direktør i Nordea Bank Danmark, har stået i spidsen for udredningsarbejdet.

PensionDanmark hilser rapporten velkommen.

"Rapporten bekræfter det store potentiale ved offentlig-private partnerskaber, som vi selv har erfaret via vores direkte arbejde med modellen fx i forbindelse med havmølleparkerne ved Anholt og Nysted," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Ifølge rapporten egner OPP-modellen sig bedst til infrastrukturprojekter som skoler, sygehuse, veje, tunneller og broer. Konkret udpeger rapporten en havnetunnel i København, skolebyggerier og en opgradering af motorvejsstrækningen Næstved-Rønnede som eksempler på særligt oplagte OPP-projekter.

”Vi er enige i, at der kan være betydelige gevinster for samfundet at hente ved at gennemføre store danske infrastrukturprojekter i OPP-regi – bl.a. i form af bedre samlet økonomi i projekterne. Og som investor er sådanne projekter meget interessante, da de kan sikre medlemmerne et stabilt afkast mange år frem. Derfor er vi klar til flere infrastrukturinvesteringer via OPP i de kommende år,” siger Torben Möger Pedersen.

”For at OPP for alvor kan slå rødder herhjemme, kræver det en større politisk vilje til at bruge modellen. Med rapporten har vi nu en grundig gennemgang af potentialet i OPP, og det bør tages med i betragtning, når der i de kommende år skal træffes beslutninger om, hvordan store danske infrastrukturprojekter skal gennemføres,” siger Torben Möger Pedersen.

Læs sammendrag af rapporten her

Læs den fulde rapport her

Offentlig-privat partnerskab:

- Et offentlig-privat partnerskab (OPP) kan defineres som en langsigtet kontrakt mel-lem den offentlige myndighed og en privat partner.

- I et OPP specificerer den offentlige myndighed mængde og kvalitet af den service, der kræves af den private partner. Den private partners opgaver kan indeholde design, konstruktion, finansiering, drift og styring af et anlægsaktiv samt leverancen af en service til den offentlige bestiller eller befolkningen, der bruger aktivet. Et centralt element er sammenkædningen af aktivets anlæg og driftsfase.

- Den private partner modtager en række betalinger fra den offentlige myndighed, brugerbetaling eller en kombination. Ofte leveres aktivet tilbage til den offentlige part ved kontraktudløb.

PensionDanmark

Mest Læste

Annonce