PSP-samarbejde samler op på udsatte borgere

Et tæt samarbejde mellem politiet, Kriminalforsorgen, Regionspsykiatrien og Ringkøbing-Skjern Kommune har vist sig særdeles effektiv. Samarbejdet går under navnet PSP. En forkortelse der står for Politi, Socialforvaltning og Psykiatri.

- Vores fokus er på de borgere, der er havnet i et tomrum mellem de forskellige myndigheder. Der er en række borgere, som har et stærkt behov for hjælp, men som ikke falder klart ind under det ene eller det andet område. Derfor er der en fare for, at de forsvinder i systemet, men med samarbejdet er vi blevet rigtig gode til at finde dem, fortæller rådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune, Mette Andersen.

PSP-samarbejdet begyndte i 2009, hvor det første møde mellem alle de deltagende aktører fandt sted. Siden dengang har der været en tæt koordinering mellem parterne.

- Vi er blevet meget skarpe på, hvad vi hver især kan bidrage med. Ofte oplever vi, at det er den samme personkreds, vi hver især på den ene eller anden måde beskæftiger os med. Det er med til at give et helhedsbillede, der gør, at vi bedre kan tage hånd om en række af de udsatte borgere, siger Preben Bo Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Idéen med PSP har været at skabe et gnidningsfrit, ubureaukratisk samarbejde, hvor man hurtigt og fleksibelt kan koordinere indsatsen i vanskelige konkrete borgersager.

Og det er svære sager partnerne i PSP-samarbejdet behandler på deres møder. Ved hvert møde drøftes omkring 20 personsager, ligesom møderne ofte har et tema. På et af de seneste møder var emnet eksempelvis ”stalking”, hvor borgere forfølger andre borgere.

- Målet er at give vores socialt udsatte borgere den bedst tænkelige hjælp. Og det er ligegyldigt om det er hjælp til behandling af fysiske eller psykiske helbredsproblemer, eller om hjælpen skal forebygge fortsættelsen af en kriminel adfærd, siger Mette Andersen.

Alle parterne i PSP-samarbejdet er praktikere. Det vil sige, at de alle har direkte kontakt med de personer, samarbejdet handler om.

Ringkøbing-Skjern Kommune på DenOffentlige.dk Ringkøbing-Skjern Kommune
Aktivitet: Artikler: 78 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer