Regeringen nedsætter udvalg om regulering af elsektoren

Regeringen nedsætter et eksternt udvalg, som skal stå for et dybdegående eftersyn af den danske elforsyningssektor. Som formand for udvalget har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udpeget Søren Bjerre-Nielsen, som er formand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab og tidl. koncerndirektør, CFO i Danisco a/s.

Eftersynet er en opfølgning på energiaftalen af 22. marts og skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstil-ling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger:

”Der er behov for at tage den nuværende regulering af elforsyningssek-toren op til revision. Derfor er partierne bag energiaftalen enige om, at der skal foretages et dybdegående eftersyn af sektoren for at sikre, at re-guleringen understøtter en effektiv konkurrence på elmarkedet, og at energiaftalens målsætninger om grøn omstilling sikres – samtidig med at den nødvendige forbrugerbeskyttelse sikres. Det er en meget spændende men også kompleks opgave. Søren Bjerre-Nielsen har den erfaring og ik-ke mindst økonomiske indsigt, der skal til for at stå i spidsen for et sådan arbejde, og jeg ser frem til udvalgets anbefalinger til en fremtidig regule-ring af elsektoren”.

Arbejdet skal munde ud i en rapport med analyser af den nuværende re-gulering af elforsyningen ledsaget af konkrete anbefalinger til ændringer af lovgivningen. Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2014.

Udvalgets øvrige medlemmer udpeges efter indstilling fra forskellige in-teressenter fra energisektor, erhvervsliv, forbrugere og grønne organisa-tioner. Udover formanden vil klima-, energi- og bygningsministeren også udpege en næstformand samt 2-3 eksperter med særlig indsigt i området.

Kommissoriet for reguleringseftersynet 2012 kan findes her.

Ministeriet for Klima, Bygning og Energi på DenOffentlige.dk Ministeriet for Klima, Bygning og Energi er nu blevet nedlagt efter valget og det nye Ministerium hedder nu Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 
Aktivitet: Artikler: 60 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer