Ringe sammenhæng mellem psykiatri og private tilbud

Alt for mange psykiatriske patienter bliver tabt, fordi sammenhængen mellem den offentlige psykiatri og de socialpsykiatriske tilbud er for dårligt. Kæmpe problem, mener Dansk Erhverv. Alt for ofte ender psykiatere med at udskrive syge patienter i stedet for at sende dem videre til efterbehandling i de socialpsykiatriske tilbud. Det skyldes, at sammenhængen mellem regionalpsykiatrien og kommunerne er alt for ringe. Der går simpelthen bureaukrati og sagsgang i det, der burde være et glidende forløb.

”Vi oplever alt for tit at blive ringet op af pårørende eller ansatte i den offentlige psykiatri, som har patienter, der passer til vores tilbud og har brug for vores hjælp. Men den slags sager skal gå gennem kommunen, så vi bliver nødt til at bede dem om at kontakte kommunen, og derefter hører vi som regel intet. Sagen strander, og det er et kæmpe problem – både samfundsmæssigt og i høj grad også menneskeligt,” siger Mads Richmond fra SUF Stranden, der er et bosted for unge voksne med psykiske og sociale problemer.

Han bakkes op af Dansk Erhverv:

”Den manglende sammenhæng mellem den offentlige psykiatri og de socialpsykiatriske tillbud betyder, at alt for mange mennesker bliver tabt. De bliver yoyo-patienter, som ryger ind og ud af de lukkede afdelinger i stedet for at få den rette hjælp efter indlæggelsen, ” siger velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv, Jon Krog.

”Psykiaterne i det offentlige har reelt kun et valg mellem at udskrive eller ikke at udskrive. Selvom de private tilbud står klar, er det reelt ikke en mulighed at sende patienterne til efterbehandling der, for kommunerne bliver en stopklods,” siger han.

”Det har først og fremmest enorme menneskelige omkostninger både for det enkelte menneske og dets familie, men det koster faktisk også samfundet ufatteligt dyrt. Det er langt billigere at efterbehandle psykisk syge på socialpsykiatriske opholdssteder eller botilbud end at sende dem ind og ud af de psykiatriske afdelinger på hospitalerne,” siger Jon Krog.
 

Emneord: Patienter, Psykiatri, Kommuner, Regioner, Behandling, Dansk Erhverv, Behandlingstilbud
Dansk Erhverv på DenOffentlige.dk Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og ...
Aktivitet: Artikler: 70 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.02.12
  psykiatri og private tilbud

  Det er virkelig et problem, skitseret i artiklen, især når man tager i betragtning at snart halvdelen af den danske befolkning betragtes som sindslidende og medicineres voldsomt. Det gælder dog også mennesker, der ad små snørklede kanaler havner i favnen på psykiatrien, hvor de over en kam bliver sat i omgående behandling med hjerneændrende medicin, hvorved mange mister deres job, erhvervsevne og særlige talenter, hvis de har nogle af disse.
  Mere psykiatri og flere sengepladser er derfor ikke løsningen. Det er derimod større forsigtighed i omgangen med hjernemedicin, hvilket vil føre til mindre psykiatri og behov for færre sengepladser.

 • 13.02.12
  For stor afstand mellem behandlings- og distriktspsykiatrien

  Der er alt for stor afstand mellem behandlings- og distriktspsykiatrien. Og hvad mener jeg med det? Jo at der bliver nedlagt alt for mange sengepladser i forhold, hvor meget de ansatte kan følge med i distriktspsykiatrien ude i kommunerne. Og der er også for store huller. Dvs. når en psykisk syg bliver udskrevet, så kan distriktspsykiatrien ikke lave opfølgning, fordi vedkommende er for hurtigt udskrevet. Dermed giver det store huller, og den psykisk syge bliver dermed svingdørpatient.
  Og så er der ikke de samme journaler mellem behandlings- og distriktspsykiatrien. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke sammenkører de jo registrer. Det vil være nemmere for lægerne i behandlingspsykiatrien og for personalet ude i distriktspsykiatrien. Dermed vil den psykisk syge få den bedst mulige hjælp og støtte.
  Jeg har selv været ude for at stille det samme spørgsmål til en læge - behandlingspsykiatri - og til en ansat i distriktspsykiatrien. Jeg fik to forskellige svar, fordi de ikke havde samarbejdet godt nok og ikke sammenkørt mine journaler.

  Med venlig hilsen

  Jesper van der Schaft, tidligere psykiatrisk patient og stifter af Facebook-siden:" Forbedr forholdene for mennesker med handicap"

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også