SKI rammeaftale i strid med udbudsreglerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en konkret sag undersøgt en enkelt rammeaftale, som er indgået af Statens og Kommunernes Indkøb Service (SKI). Styrelsen vurderer, at rammeaftalen er i strid med EU’s udbudsdirektiv. I den konkrete sag har Lolland Kommune skrevet kontrakt med Rambøll A/S om rådgivning i forbindelse med forbedring og udbygning af en omfartsvej i kommunen. Kontrakten er indgået i henhold til SKI-rammeaftale 17.07.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurderer, at rammeaftale 17.07 giver den ordregivende myndighed (Lolland Kommune) frit valg mellem at tildele en kontrakt direkte eller ved et miniudbud, når myndigheden ønsker levering på baggrund af timepris. Styrelsen vurderer, at valgmuligheden er i strid med EU’s udbudsdirektiv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelser, der er bindende for SKI.

SKI har overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen givet udtryk for, at rammeaftale 17.07 og andre aftaler med samme problemstilling vil blive lovliggjort gennem fornyet udbud. SKI har desuden udarbejdet en ny vejledning om anvendelsen af rammeaftalen i perioden frem til et nyt udbud er gennemført.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Jeg kan med tilfredshed konstatere, at SKI har taget vores vejledende udtalelse til efterretning og vil gennemføre et nyt udbud. Vi agter derfor ikke at foretage os yderligere i sagen.”

”SKI’s vejledning om anvendelsen af rammeaftalen frem til et nyt udbud er gennemført, kan være en hjælp for de abonnenter, der har behov for at købe ind på rammeaftalen.”

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse
 

DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer