Store besparelser ved udbud af rengøring

04/10/2012 14:04

Administrator

Kommunerne kan spare en betydelig del af udgifterne til rengøring ved at udbyde opgaverne. Det viser Udbudsrådets analyse ”Effekterne af konkurrence om kommunal rengøring”.

I alle 11 undersøgte udbud har kommunerne opnået økonomiske gevinster ved at lade en privat leverandør overtage rengøringen. Der er sparet mellem 13 og 54 procent af rengøringsbudgettet, når udgifter til udbudsprocessen er trukket fra.

Udbuddene er valgt, så der blandt andet er taget højde for forskelle i kommunernes størrelse og erfaring med udbud.

Kommunerne har betalt mindre for at få gjort rent, uden at kvaliteten af rengøringen er forringet. Gevinsterne kommer blandt andet fra øget konkurrence blandt leverandørerne samt en bedre styring og optimering af rengøringsopgaverne.

Læs også: FOA: Udbudsrådet er helt ude i skoven

Arbejdstempoet er generelt højere i den private rengøring. Det er med til at gøre rengøringen mere effektiv. Analysen viser dog, at det også kan være årsag til utilfredshed blandt de medarbejdere, som overgår til en privat leverandør i forbindelse med et udbud.

Udbudsrådets formand, Jørgen Lindegaard, siger:

”Det er sund fornuft at skabe konkurrence om den kommunale rengøring. Rapporten viser, at der er betydelige gevinster at hente for kommunerne. Både i form af mere innovative løsninger og i form af store økonomiske besparelser til gavn for borgerne.”

”Mange private leverandører er specialiseret i rengøring. Rengøring er ikke en kommunal kerneopgave. Analysen viser, at de kommuner, der benytter de privates kompetencer, får løst rengøringsopgaverne på en mere effektiv og billigere måde.”

”Mange kommuner arbejder i øjeblikket professionelt med at skabe mere konkurrence om deres opgaver. Det er fornuftigt, og de kan lære af erfaringerne fra de kommuner, der indgår i undersøgelsen. Kommunerne kan også hente inspiration i Udbudsrådets vejledning om funktionsudbud.”

For yderligere information kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Læs: Faktaark om analysen.

Læs: Analysen af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring.

Læs: Bilag til analysen af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring.

Mest Læste

Annonce