Svært overvægtige børn og unge får hjælp til at ændre vaner i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune hjælper børn og unge til et slankere liv med bedre livskvalitet

- Jeg har fået meget ud af at være med – nye kammerater, lyst til at tabe mig og fundet ud af, hvad jeg selv kan gøre. Så nu spiser jeg mindre end før og er begyndt at gå til sport. Siden jeg startede i Vanebryderne, er jeg også begyndt at cykle mere med mine kammerater, sådan forklarer Lasse, - en 13-årig deltager på Vanebryderne – hvad det har betydet for ham at deltage i Aalborg Kommunes tilbud til overvægtige børn og unge.

I TV2 Nyhederne fremgik det mandag den 4. juni, at overvægtige børn og unge landet over står alene med deres overvægtsproblemer, fordi der mangler behandlingstilbud – eller fordi der er for ringe kapacitet i de eksisterende tilbud. Men i Aalborg Kommune har Sundhedscenter Aalborg igennem flere år med stor succes tilbudt forløbet Vanebryderne til overvægtige børn og unge. Og meget tyder på, at den positive virkning af tilbuddet begynder at vise sig. Blandt andet viser den sidste udskolingsundersøgelse fra Aalborg Kommune en faldende tendens i antallet af overvægtige børn og unge. Udviklingen i Aalborg Kommune er på rette vej, og det samme er mange børn og unge.

Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling siger:

- Vi er stolte over det tilbud, vi har fået etableret i Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland. Med ”Vanebryderne” er Aalborg Kommune én af de kommuner i landet, der gør mest for at hjælpe børn og unge med overvægt. Og det er af største vigtighed, at vi er med til at sikre, at børn og unge får grundlagt gode og sunde vaner i barndommen.

Vanebryderne – et intensivt forløb med opfølgning
”Vanebryderne” er Sundhedscenter Aalborgs tilbud til familier med overvægtige børn og unge i alderen 6 til 17 år. Det er et forløb med bl.a. samtaler om ændringer i dagligdagen, ugentlig motion, madværksteder samt cafe-aftener. Tilbuddet er bygget op omkring et intensivt forløb på 12 uger samt opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder. I januar 2012 blev kapaciteten på overvægtstilbuddet i Aalborg Kommune udvidet fra 160 til 200 forløb pr. år, og samtidig blev målgruppen udvidet til at omfatte svært overvægtige 2-5 årige med en køns- og aldersrelateret BMI over 30.

Vigtigt at se det enkelte barn
Jo ældre et barn bliver, før der sættes ind i forhold til overvægten, desto større er risikoen for, at overvægten varer ved som voksen. Der er altså al mulig grund til at tage overvægten blandt børn og unge alvorligt og sætte fokus på effektive forebyggelses- og behandlingsmetoder. Derfor er det også glædeligt, at der blandt familierne er så stor interesse og opbakning til Vanebryderne. Jytte Møller Christensen, daglig leder af Vanebryderne, fortæller:

-Vi oplever, at familierne i Vanebryderne er meget motiverede for at hjælpe deres børn, og det er tilbuddets styrke, at hele familien er involveret, så vi ikke kun hjælper det enkeltes barns isoleret set – men hjælper hele familien med at ændre tilgang til kost og motion.

Jytte Møller Christensen forklarer endvidere:

-Der er så meget tabu og meget usagt, når det handler om overvægt, derfor er det så vigtigt, at der er nogen, der på en anerkendende måde kan italesætte problemet. Vi ser først og fremmest børnene og ikke deres overvægt - det hjælper at få skilt tingene ad og sat overvægten til vægs.

Der er en lang række sundhedsmæssige risici forbundet med at være overvægtig, f.eks. risiko for udvikling af kroniske sygdomme som type-2 diabetes, hjerte-karsygdomme og kræft. Overvægten kan også være forbundet med store psykosociale problemer som manglende selvværd, isolation og manglende livsglæde.

Samarbejde med sygehuset
For at få mere viden om, hvordan man bedst muligt kan samarbejde om disse børn og unge, har Aalborg Kommune og Aalborg Sygehus endvidere indledt et et-årigt pilotprojekt. Formålet er bl.a. at få mere viden om, hvordan region og kommune fremadrettet kan samarbejde bedst muligt om at hjælpe de svært overvægtige børn og unge. Pilotprojektet har til formål dels at undersøge og behandle eventuelle bagvedliggende sygdomme som årsag til overvægten samt følgesygdomme, og dels at bestemme et hensigtsmæssigt og effektivt samarbejde mellem alment praktiserende læger, sygehus og kommunens sundhedsvæsen om behandlende indsatser.

Forekomsten af overvægt gør et fremtidigt tæt samarbejde i det samlede sundhedsvæsen nødvendigt. De enkelte sektorer kan bidrage med hver deres specifikke viden og kompetencer, der samlet set kan gøre en forskel.

Fakta:
I Aalborg Kommune er ca. 20 procent af alle børn og unge overvægtige, heraf er ca. 3 procent svært overvægtige. Det svarer til omkring 850 svært overvægtige børn og unge.

Kontaktpersoner:

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, Sundhed og Bæredygtig Udvikling, tlf. 2520 1900 , mail: [email protected]

Vibeke Kræmmergaard, leder af Sundhedscenter Aalborg, Vanebryderne, tlf.: 9931 3457 , mail: [email protected]

Emneord: Forebyggelse, Fedme, Overvægt, Sundhed, Kost, Motion
Aalborg Kommune på DenOffentlige.dk Aalborg Kommune
Aktivitet: Artikler: 74 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.