Udbud er godt for kommunale veje

13/06/2012 14:24

Administrator

Kommunerne kan hente penge ved at skabe konkurrence om vejserviceopgaver såsom beplantningspleje og græsslåning. Det viser en analyse af effekterne af konkurrence om drift og vedligehold af kommunale veje fra Udbudsrådet.

Fem ud af ni undersøgte kommuner har opnået besparelser ved at sætte vejserviceopgaver i udbud. En kommune har hentet besparelser på 28 procent ved at skabe konkurrence om opgaven. To kommunerne oplever en fordyrelse af opgaveløsningen, og to kommuner kan ikke opgøre de økonomiske effekter af at skabe konkurrence om opgaveløsningen.

Udbudsrådet har desuden undersøgt effekten af funktionsudbud på belægningsområdet, der blandt andet omfatter vedligehold af asfalten på de kommunale veje.

Hovedparten af de kommuner, der har anvendt funktionsudbud, oplever, at vejenes kvalitet stiger væsentligt. I et funktionsudbud stiller kommunen krav til vejenes generelle tilstand i stedet for specifikke krav om for eksempel, hvor tit og hvordan vejene skal lappes.

Parallelt med analysen offentliggør Udbudsrådet et værktøj, der viser, hvordan kommunerne kan bruge funktionsudbud på det kommunale vejområde.

Årligt bruger kommunerne cirka 6 milliarder kroner på at vedligeholde de kommunale veje. Lidt over halvdelen af de kommunale vejopgaver sendes i udbud, men ses på de enkelte kommuner, så varierer andelen fra næsten ingen til 99 procent.

Udbudsrådets formand, Jørgen Lindegaard, siger:

”Når udbud bliver gennemført fornuftigt, kan nogle kommuner opnå økonomiske besparelser ved at skabe konkurrence om opgaverne på vejserviceområdet. Set under et er her et stort potentiale for at hente gevinster til samfundet.”

”Vi kan se, at kvaliteten af asfalten på de kommunale veje stiger, når kommunerne bruger funktionsudbud. Der er fokus på resultatet og ikke kun på processen, og det skaber langsigtede løsninger for vejnettet i stedet for midlertidige lappeløsninger.”

”Jeg håber, at kommunerne med Udbudsrådets nye vejledning i hånden vil lave flere funktionsudbud fremover. Funktionsudbud skaber rum i opgaveløsningen til kvalitetsudvikling og effektivisering, så borgerne får bedre veje for pengene.”

Læs: Faktaark om analysen

Læs: ”Analyse af effekterne af konkurrence på drift og vedligeholdelse af kommunale veje.”

Læs: ”Værktøj til funktionsudbud

Læs: ”Bilag til analyse af effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde”     

Mest Læste

Annonce