Private kan sikre mere fleksibilitet i psykiatrien

Bedre samarbejde mellem privat, regional og kommunal socialpsykiatri kan løse problemer med både ledige og overbelagte hospitalsgange inden for psykiatrien. Vi skal se på den samlede kapacitet, mener Grete Mikkelsen, forstander for Granhøjen.

I 2016 var der i gennemsnittet 66 færdigbehandlede psykiatriske patienter indlagt på hospitalerne hver eneste dag. Det er en stigning fra 57 året før. Det viser en analyse fra Danske Regioner. En spørgeskemaundersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført, at næsten seks ud af ti adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet.

Samtidig står der lige nu 15 nye pladser i psykiatrien ledige. Pladserne skulle have været anvendt til patienter, der kæmper med psykisk sygdom, misbrug og aggressiv adfærd på én gang. Ingen kommuner har visiteret borgere til de særlige pladser.

Men stod det til Grete Mikkelsen, der gennem 30 år har været en af pionererne inden for den private socialpsykiatriske sektor, kunne kommuner og regioner afskaffe problemerne med både ledige og overbelagte psykiatriske afdelinger ved en langt større inddragelse af de private botilbud og hospitaler.

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

”Hvor længe kan vi acceptere disse historier om et system, der ikke kan tilbyde borgerene den korrekte behandling og styre kapaciteten inden for systemet. At kommunerne ikke sørger for at få færdigbehandlede borgere ud til en plads på et bosted, som både ville være betydeligt bedre for dem og samtidig være langt billigere end at optage en hospitalsseng. Man kan stille det helt på sidsen og sige, at hvis den offentlige psykiatri var en privat virksomhed, var den gået konkurs for længe siden. Hvem i det private ville have råd til at have 15 pladser stående ledige,” siger Grete Mikkelsen, der har en lang erfaring med både at drive både bosteder og hospital og netop sikre sammenhængen imellem virksomhederne.

Bosted og psykiatri skal høre sammen

I mere end tredive år har Grete Mikkelsen drevet Granhøjen, der i dag omfatter 14 botilbud med mere end 150 beboere. For ti år siden stiftede hun så det psykiatriske hospital Skovhus Privathospital, der er landets eneste psykiatriske hospital. Baggrunden var netop et ønske om mere samarbejde mellem bostedet og psykiatrisk behandling.

Læs mere fra Granhøjen

Granhøjen har en blog på DenOffentlige, hvor institutionen løbende deler viden og forholder sig til debatten om bosteder.

Forstander Grete Mikkelsen har skrevet flere indlæg.

Se indlæg fra Granhøjen her.  

”For os var det en selvfølge. Det er ganske enkelt det mest effektive økonomisk, og det sikrer den bedste behandling. Det handler om, at borgerne får den rette behandling på det rette tidspunkt.  Hvornår har en borger brug for et bosted med et trygt fællesskab og en hverdag med beskæftigelse, og hvornår er det hospitalets behandling og ro. Det behov kan for nogle psykisk udsatte opstå med dags, ja nærmest timers varsel. Så kan det ikke nytte noget, at systemerne er delt så skarpt op,” siger Grete Mikkelsen, der har et helt konkret forslag til at løse udfordringen.

”Vi har alt for længe diskuteret problemet med overgangene. Vi er nødt til at stille som et krav, at et botilbud har et fast og tæt etableret samarbejde med et psykiatrisk hospital. Og omvendt at de psykiatriske afdelinger har det samme i forhold til at kunne stille et botilbud til rådighed uden ventetid,” siger Grete Mikkelsen.

Offentlig overbetaling

Grete Mikkelsen foreslår et langt mere udstrakt samarbejde mellem den private og offentlige socialpsykiatri.

”Systemet for dyrt og ufleksibelt. Samtidig finder der i dag en offentlig overbetaling sted, som gør dette ressourcespild muligt. Da man vedtog at oprette de 150 nye institutionspladser, sagde man nej til de privates tilbud om at gøre det til samme eller måske lavere pris og kun betale efter forbrug. Beslutningen om at pladserne skulle være offentlige har ført til et unødvendigt offentlig overforbrug, som kunne have været brugt på pædagogisk udvikling. Nu ser vi så samtidig, at færdigbehandlede borgere andre steder optager dyre sengepladser, selvom der er ledig kapacitet i de private botilbud,” siger Grete Mikkelsen, der opfordrer politikerne til at forlade den ideologiske modstand mod det private.

”Vi er nødt til at se den private og offentlige kapacitet i social- og sundhedssektoren samlet. Ellers vi vil fortsat se de offentlige skandaler med både overbelagte afdelinger og ubesatte pladser. Vi er klar til samarbejde,” siger Grete Mikkelsen.

 

Emneord: 120418, Granhøjen, Lægeforeningen, OPS, Grete Mikkelsen, Psykiatri, Sengepladser
Granhøjen på DenOffentlige.dk Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger. Gr...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også