Psykiater: Med Epic kopierer vi alt det værste fra USAs hospitalsverden

Efter en tur til USA forstår jeg bedre, hvordan Epic og Sundhedsplatformen vil ændre vores kultur fuldstændig, skriver Nina Tejs Jørring og melder sig i koret af hårde kritikere.

Jeg var lægestuderende i 80’ernes USA. Det var vildt spændende og fantastisk. Men den amerikanske tilgang til selve lægegerningen gjorde det helt umuligt for mig, at forestille mig et liv som amerikansk læge. De havde ikke patienten i centrum. De sagde:

“Get the money and cover your ass.”


Jeg erkender at være inkarneret offentligt ansat. Det er vigtigt for mig, at være læge for alle mennesker, uanset stand, rigdom, race eller evne til at finde de private udbydere. Men mange af de ting jeg var stolt af i 80’erne eksisterer ikke længere, og det danske sygehusvæsen opfører sig mere og mere som det sygehusvæsen i USA, jeg fravalgte.

LÆS OGSÅ: Sundhedsplatformen ligner en katastrofe

Get the money

Da jeg skulle lære at bruge Sundhedsplatformen var det slet ikke så svært, for jeg fangede hurtigt den “amerikanske ånd”: Get the money!

Hvis man blot hele tiden sikrer sig, at man først tjekker hvilket forsikringsselskab, der skal betale, med hvilken aftale, for hvilken sygdom og til sidst dobbelttjekker at man har sendt en regning for hver eneste handling, så er det hele ret indlysende.

Da jeg forsøgte at videregive denne “visdom” til mine medkursister, oplyste vores underviser, at det gav god mening. For det store blanke område midt på skærmen, er der hvor kreditkortenes ikoner fra de forskellige forsikringsselskaber oprindeligt stod, men som er fjernet, fordi det er for provokerende for danske læger.

LÆS FLERE ARTIKLER OM SUNDHEDSPLATFORMEN

Epic ændrer kulturen

For nylig besøgte jeg en god kollega i Chicago. Han er psykiater og jeg fortalte om mine oplevelser med Sundhedsplatformen fra firmaet Epic. Ups! Der røg hans tillid til det danske samfund.

“We believe Danmark to be the best, if not the ideal country in regard to health services, how could you choose epic,” spurgte han? 


Jeg måtte forstå, at når man bruger et system, hvor alt det administrative arbejde inkl. økonomi pålægges behandlerne; ja så mister man endegyldigt sin mulighed for at agere som helbreder. Systemet tvinger lægen ind i en profitfokuseret kultur, hvor fokus på patientens behov altid sættes i anden række.

“Epic has changed our culture monumentally,” sagde min kollega. Du tror det var svært førhen, at holde patientens interesser i centrum? Epic er et utrolig krævende væsen, det kræver al din opmærksomhed, hele tiden. Den tager al din opmærksomhed væk fra alt andet end Epics egne behov.

LÆS OGSÅ: SUNDHEDSVÆSNETS IC4-SKANDALE

De sagde det ville ændre kulturen

Der sad jeg og spiste amerikanske pandekager med canadisk sirup og mindedes alle de gange mine chefer stolt har fortalt os, at Epic vil ændre vores kultur fuldstændigt. Men jeg mindes ikke en eneste gang, at jeg har hørt dem fortælle på hvilken måde.

Nu gik det pludselig op for mig - og der måtte en psykiater, der har arbejdet i mange år med Epic i USA til, før det hele stod lysende klart for mig: Vi oplever lige nu, at Epic gør præcis det lederne har lovet: Systemet ændrer vores kultur.

Problemet, for mig at se, er at det ikke er til noget bedre! Faktisk tror jeg heller ikke at politikerne, der har sagt ja til den enorme investering, helt har været klar over, hvor omfattende kulturændring, de satte i gang. Jeg spekulerer på, om nogen af beslutningstagerne overhovedet har tænkt eller skrevet noget om, at vi skal have en amerikansk sundhedskultur i Danmark?

Fakta er dog, at Sundhedsplaformen lige nu ændrer vores kultur til noget, som selv amerikanere oplever som værre end det, jeg som ung fravalgte for mere end 30 år siden. ØV!

What now Watson? 

Den amerikanske psykiaters råd var kort, men desværre sikkert helt utopisk: Sørg for at det er jeres administrative personale (læs: sekretærer?), der bruger Epic. Hold det væk fra de, der skal udøve helbredelse.

Jeg havde egentlig besluttet, at jeg ikke ville deltage i “shitstormen” mod Sundhedsplatformen. Det er der så mange andre der gør. Men da min gamle faster ringede og fortalte om sin oplevelse med sin læge og dennes computer vaklede jeg lidt og tænkte: “Vi kommer ikke af med Sundhedsplatformen, men jeg bliver nødt til at bidrage med min viden, for ellers vil jeg ikke kunne se mig selv i øjnene. Og måske kan vi stadig nå “at rette den lidt til"?

Min faster sagde:

“I gamle dage tog min læge min hånd og aede mig, det var så beroligende. I dag aer hun sin PC. Måske har den mere brug for det end jeg? Men jeg savner det nu, måske især nu, hvor jeg er så syg.”

 

Emneord: Sundhedsplatformen, Nina Tejs Jørring, EPIC, IT-systemer, Sundhedspersonale, Sundhedsområdet, Region Hovedstaden, 131117
Nina Tejs Jørring på DenOffentlige.dk Psykiatrien er ikke længere tabu, men det er stadig voldsomt stigmatiserende at have en psykisk lidelse. Det skal ændres. Mennesker med psykisk sygdom skal behandles med samme respekt og omsorg...
Aktivitet: Artikler: 35 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.11.17 Kim Wittenburg Kolbe
  Amerikanske tilstande

  Et godt, belysende indlæg, der desværre bekræfter de tanker jeg har haft om Sundhedsplatformen fra start af.
  Beslutningstagerne er blevet ført bag lyset i og med, at de besparelser man er blevet stillet i udsigt lige så stille smuldrer.
  At lægerne selv skal give al input til systemet, vel og mærke udfra standardiserede afkrydsninger, i stedet for lægesekretærernes medvirken er jo dybt kritisabelt. Tiden til behandling af patienterne bliver mindre og sikkerheden forringes. Mangen en r.v er blevet reddet ved intervention fra lægesekretærerne.
  At hele denne faggruppe ville kunne elimineres, må have været sød musik i bureaukraternes ører!
  At systemet ligetil vil være en god indgang til en minutiøs omkostningskontrol og debitering af ydelser, er jo vigtigt i et system, der langsomt bevæger sig over i muligheden for patienternes/forsikringsselskabernes egenbetaling af behandlinger.
  Sundhedssektoren er med dette system inde på en glidebane, som vi, i bakspejlets klare lys, vil fortryde.
  Beslutningstagerne er ikke dygtige nok!

 • 13.11.17 Annette Munch
  den amerikanske psykiater har en central pointe!

  lad administration tage sig af det administrative og behandlerne tage sig af behandling. Det er spild af gode ressourcer at pålægge behandlere adminsitration og så skære administratorerne væk.
  Follow the money ...
  det er en oplagt journalistisk graverhistorie og udnersøge hvem der har truffet beslutnigerne på et informeret grundlag. hvad er omkostningerne - udover at købe og vedligeholde systemet, skal personle uddannes, ventetiderne skubbes, omfattende fejl opstår med usikkerhed hos patienterne og spild af tid og penge til følge
  Det er selvsagt fornuftigt at sikre at dokumentaionen er i orden - dvs. undgå fejlbehandling.
  Statens styring og regionernes forvaltning er hovedsagelig funderet på et økonomisk rationale, hvor bundlinjen er den afgørende - uanset hvordan pengene bruges.
  Det mest forfærdelige er at man i Regioner og Stat scorer "gevinsten" (besparelsen) før systemet er ordentligt implementeret. Enhver med bare den mindste smule forstand på implementering af komplekse systemer ved at implemeteringsfasen tager tid til uddannelse, justeringer - et år eller 2 før sysemet fungerer som aftalt og forventet

 • 11.11.17 Peter Hansen
  TAK!

  Patienten har ordet.

  Jeg har netop meldt mig ind i Facebook gruppen "Sundhedsplatformen, Nej tak!" https://www.facebook.com/groups/217879532080844/ hvor jeg har skrevet følgende:

  Patienten har ordet.

  Tak, for medlemskab!

  Jeg kan se at jeg er kommet i fint selskab ved at gennemgå medlemsskaren.
  Mon jeg kan byde ind med noget?.... med mit ringe kendskab til "Sundhedsplatformen"
  https://www.regionh.dk/sundhedsplatform/Sider/default.aspx

  Jeg ved det ikke, jeg er blot en patient med en hospitalsjournal i løsblade på ca 500 tætskrevne sider. Som jeg i øvrigt overværede blev tabt på gulvet, af en piccoline i een af mine 56 indlæggelser.

  Det så komisk ud. 500 A4 sider flagrende rundt i den lille elevator, jeg på vej til en af mine utallige MR-scanninger.

  Een af de farlige scanninger erfarede jeg senere. Som kort tid efter blev forbudt, fordi patienterne enten døde eller fik hjerneskader. På dansk hed det "hjernepustning" med kontrastluft for undersøgelse af tumor på høre - eller balancenerven

  Picoline blev rød i hovedet, undskyldte og forsøgte at indsamle mine 500 løsblade i rækkefølge.

  I min morfica-rus forsøgte jeg at glatte ud og portøren påstod, at lægerne nok skulle finde ud af det.
  Mon jeg kan bidrage med noget til denne site?

  Skal jeg være for eller imod en "Sundhedsplatform"?

  Med venlig hilsen

  Nu er jeg begyndt, at sætte mig ind i den modstand der reelt findes imod "Sundhedsplatformen"

  Som patient er jeg bekymret for udviklingen og den faglige kritik der findes imod "Sundhedsplatformen"

  Derfor stor tak til dig Nina Tejs Jørring fordi du har sat lidt flere brikker på plads, i min egen forståelse af kritikken, som jeg ikke forstod, bare for få dagen siden.

  Med venlig hilsen

  Patienten

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også