Psykiatri Plus

Psykiatri Plus

Borupvang, 3, 2750 Ballerup

Telefon: 52402233 Website: https://psykiatriplus.dk/ E-mail:

Psykiatri Plus blev startet som vikarbureau i 2000 af Peter Steen under navnet PUS. Ønsket var at være med til at styrke den sygeplejefaglige kvalitet i forhold til det psykiatriske speciale. Samtidigt ønskede man at styrke samarbejdet mellem det private og det offentlige for at gavne det psykiatriske arbejde.

I dag løser Psykiatri Plus en bred vifte af psykiatriske opgaver.

Privatpsykiatriske botilbud

Psykiatri Plus' privatpsykiatriske botilbud er en vigtig samarbejdspartner for kommuner og regioner.
I 2008 åbnede Psykiatri Plus sit første privatpsykiatriske botilbud.
Den store erfaring og unikke behandlingsmodel har dannet grobund for et meget positivt samarbejde med både rets- og socialpsykiatrien. Psykiatri Plus har i dag botilbud 2 forskellige steder i Danmark.

Læs mere her

Landsdækkende vikarservice

Psykiatri Plus' landsdækkende vikarservice håndterer akutopgaver, specialopgaver og længerevarende vikaropgaver. Vi løser opgaver i hospitals- og socialpsykiatrien, den kommunale plejesektor, på dagcentre, misbrugscentre, børne- og ungdomsinstitutioner, i private hjem og i kriminalforsorgen. 

Fællesnævneren for alle disse opgaver er, at vi medvirker til behandling og drager omsorg for borgere med en psykisk sygdom.

Læs mere her

Navne

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner