Det er ikke anstændigt at sende flere udsatte ud i fattigdom, siger Lisbeth Zornig Andersen efter ny rapport advarer om socialt kaos.

Rapport: Kontanthjælpsreform skaber flere fattige

Den nye kontanthjælpsreform vil ifølge ny rapport sende tusinder af danskere ud i fattigdom. Forfatterne advarer om socialt kaos, mens Lisbeth Zornig Andersen kritiserer regeringen for unødigt at skubbe flere socialt udsatte ud i fattigdom

En stor gruppe danskere risikerer at havne i fattigdom som følge af regeringens kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. januar. Unge under 30 år på kontanthjælp skal fremover leve af en ydelse, der ligger langt under EU's fattigdomsgrænse. Det viser en ny rapport udarbejdet af Per K. Larsen, European Anti-Poverty Network, og forskningsleder Finn Kenneth Hansen, CASA, som advarer mod udviklingen.
Men reformen vil i stedet medføre, at samfundets socialt dårligt stillede, bogligt svage og syge, især de unge, får stærkt forringede levevilkår, mister modet og skubbes længere væk fra arbejdsmarkedet,” siger Per K. Larsen.
 
Fra 1. januar er kontanthjælpen sat ned for en række udvalgte grupper. For eksempel vil udeboende unge under 30 år på kontanthjælp fremover blot få 5.753 kr. til mad og husleje om måneden, mens unge under 30 med en uddannelse vil få 6.767 kr. Til sammenligning har EU defineret fattigdomsgrænsen til at være 11.233 kr. Det er minimum for, hvad der skal til for at kunne leve et anstændigt liv. Med de nye satser risikerer mange danskere nu at blive skubbet ud i fattigdom.
 
I en kommentar til rapporten kritiserer Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig og tidligere børnerådsformand, kontanthjælpsreformen. 
 
”Jeg synes det er uforståeligt, at det berømte danske sociale sikkerhedsnet nu opererer med hjælp i en størrelse, der skubber borgere ud i fattigdom. Vi har jo defineret fattigdomsgrænser, fordi vi ved, hvad fattigdom gør ved mennesker. Jeg har svært ved at se, hvordan det hjælper disse typisk socialt udsatte borgere at blive sat på fattigdomsydelser,” siger Lisbeth Zornig Andersen.
 
Voldsomme indgreb overfor udsatte
Hun forholder sig især kritisk over for implementeringen af de nye regler. 
 
”Vi taler her om indkomstændringer, der for mange betyder en halvering af indkomsten. Det er et voldsomt indgreb i enhver borgers liv. Det er sjældent, vi ser så drastiske økonomiske indgreb blive implementeret så hurtigt, i stedet for trinvist over en årrække. Man kan få den tanke, at det sker, fordi det en udsat gruppe, som sjældent høres i debatten,” siger Zornig.

Ifølge kontanthjælpsreformen skal kommunerne vurdere, om den enkelte unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Den individuelle vurdering afgør størrelsen af kontanthjælpen. I tunge sociale sager skal kommunerne tilrettelægge en koordineret og understøttende indsats. Lisbeth Zornig Andersen tvivler på, at kommunerne er klar til at løse de opgaver. 

”Jeg har fået henvendelser fra mange socialt udsatte, som intet har hørt fra deres kommune, selv om reformen er trådt i kraft, og ikke aner, hvad de har af penge, når måneden er omme. Det er godt, at kommunerne nu skal arbejde tværgående og koordinere indsatsen over for borgere med komplicerede sociale problemer, men den slags tværgående koordinering har kommunerne ikke været vant til, og jeg tvivler på, at alle er klar med en indsats. Ikke desto mindre kommer nedskæringerne nu. Det er ikke anstændigt,” siger Lisbeth Zornig Andersen.
 
Socialt kaos
Ifølge den nye rapport har kommunerne da også frem til årsskiftet kun oprettet 10 procent af de planlagte ressourceforløb og blot afset budget til at tre procent af de unge kan få særlige uddannelsesforløb – uanset, at der typisk er tale om unge, der ikke har kunnet klare sig i folkeskolen. 
 
Forfatterne advarer om ”social kaos” forude.  
 
”De uheldige virkninger forventes at blive forstærkede, fordi en række andre reformer vil øge antallet af kontanthjælpsmodtagere. Begrænsningerne i arbejdsløsheds- og sygedagpenge, efterløn og førtidspension vil alle resultere i, at borgere som er for socialt, psykisk eller fysisk handikappede til at klare sig på arbejdsmarkedet, vil få brug for kontanthjælp. Vi forudser 
kaotiske tilstande i de kommunale forvaltninger og jobcentre, som vil mærkes både blandt de borgere, der har brug for hjælp, og af de rådgivere, som skal hjælpe,” siger Per K. Larsen. 
 
Aktuelle tal 
Rapporten fra European Anti-Poverty Network bygger på tal fra  Beskæftigelsesministeriet og fra Regeringens Ekspertudvalg om fattigdomsgrænser. Et af rapportens hovedbudskaber er, at kontanthjælpen til alle under 30 år fremover kommer langt under både EU og OECD’s fattigdomsgrænser. EU har sat grænsen ved kr. 11.233 og OECD ved kr. 9.358 om måneden. Unge under 30 har fremover kr. 2.500 – 6.000 til rådighed. Pengene skal dække alle udgifterne i et husholdningsbudget til bolig, mad, tøj, transport osv.

Der er undtagelser. Enlige forsørgere får fortsat kontanthjælp på omkring kr. 10.000.  Unge med komplicerede vanskeligheder og handicap kan få økonomiske tillæg, en koordinerende sagsbehandler og særlige uddannelses- og ressourceforløb. 

"Spørgsmålet er dog, hvordan dette vil virke i en kommunal rådgivning, som i forvejen er stærkt belastet af alt for mange regler og meget snævre økonomiske rammer. Vi påpeger i rapporten, at koordinering har været en achilleshæl i alle 40 år siden den første kommunalreform, siger forfatterne og stiller samtidig spørgsmål ved om det vil lykkes bedre fremover.
 
"Udviklingen frem til årsskiftet ser desværre ud til at bekræfte rapportens forudsigelser. Der er kun oprettet 10 procent af de planlagte ressourceforløb, og kun budget til at 3 procent af de unge kan få særlige uddannelsesforløb. Regeringen regner åbenbart med at stort set alle unge kan følge de almindelige uddannelser og komme i arbejde, selv om der mest er tale om unge, som end ikke har kunnet klare sig i Folkeskolen. Allerede nu viser det sig da også at kun 2 ud af 10 kommer i gang med ungdoms- og erhvervsuddannelser uden at droppe ud igen," siger forfatterne.
 
Emneord: Socialkrisen, Socialt udsatte, Lisbeth Zornig Andersen, Per K. Larsen, Fattigdom, Socialt kaos, Kontanthjælpsreform
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 10.03.14 Winnie
  Over 30, vi bliver også straffet

  En chaufførløn kan ikke betale for min kæreste samt hans 2 børn, som jeg elsker over alt, så jeg må sige farvel til ham efter 10 år.. Ellers kan vi ikke overleve, Jeg kan klare huslejen på 5500 kr. Lys vand varme licens 2000 kr. min. ejendoms skatter mm.. Uha der smuttede resten af min løn, 13.000 kr. Så ingen mad eller penge, til og fra job... Man kan ikke klare et hjem på en indtægt.. Dem der siger man kan, drømmer... Lad os sløjfe boligsikringen og se om du så kan... Den er nemlig en stor hjælp, men vi er nogen der ikke kan få den, da man er samlevende... Så skal man overleve, så skal jeg have 42.000 kr. BRUTTO.. Det har jeg slet ikke.. OG nej jeg kan heller ikke jobbe mere, er allerede igang 13 timer hver dag, og det er hver dag... Tak regering, I har ødelagt endnu en familie...

 • 07.02.14 maria petersen
  Arbejder fuldtid, tjener nu 6000 efter skat pr måned.

  Jeg er blevet forsørger. Jeg har et fast arbejde på fabrik og har længe været stolt af at kunne klare mig selv og ikke skulle bede nogen om hjælp. Så begik jeg den store dumhed at hjælpe en psykisk syg kammerat der var blevet sat på gaden. Kommunen havde ved en "fejl" ikke udbetalt hans kontanthjælp så han kunne ikke betale husleje. Vi lejer et hus til deling. Så har han den tryghed at hvis de sylter ham igen kan jeg bakke ham op. Nu får jeg så besked om at vi er samlevende i kommunens øjne så jeg skal forsørge ham. Tilsammen kan vi få 2 gange kontanthjælp. Hvis jeg var arbejdsløs så sparede jeg buskortet og den månedlige tur til massør. Hvorfor ydmyge en der allerede ligger ned og ved samme lejlighed brandbeskatte en borger der bare forsøgte at hjælpe??

 • 06.02.14 Palle Jensen
  Kollektiv intelligens

  Den liberalistiske tankegang er jo, at enhver er sin egen lykke smed. Dette er sådan set i orden, så længe der er resurser til det. Men det er der altså bare ikke mere. Måske var dette mere relevant, og i hvert tilfælde mere spiseligt, dengang, hvor der var reformkampe i midten af 1800 tallet.
  Efter mange tiltag, gjorde bønderne modstand og andelsbevægelsen opstod. Senere var det fagbevægelsen, der gav deres medlemmer et nyt håb, om mere lighed og retfærdighed.

  Problemet i dag, kan skæres helt ind til benet, ved at ingen vil respektere fællesskabet, når det virkelig brænder på. Vi reagerer ved at styrte rundt i alle retninger og give hinanden skylden for ens egen situation og ulykke. Det er lige nøjagtigt det, som magthaverne gerne vil have.

  Når pædagogerne strejker, er alle bare trætte af, at der ikke er nogen til at passe børnene.

  Når lærerne bliver lockoutet, er det vel fordi, at de er dovne og ikke gider, at arbejde lige så længe, som alle andre.

  Når togpersonalet strejker kigger alle på klokken og brokker sig over alt det, som de ikke når.

  Det er temmelig trist, rent ud sagt. I mens det sociale netværk bliver mere og mere grovmasket, bliver de personlige data mere og mere fintmasket. Systemet, ved alt om borgerne og kan derved blotlægge et hvert forsøg på, at finde alternative overlevelsesstrategier. Når der ikke er noget at gøre uden at alle ved det, giver det jo grobund for grovere og grovere metoder. Banderelateret kriminalitet og utryghed i de mange småborgerlige hjem.

  Tyveri og overfald, på almindelige borgere sker oftere og da pengeinstitutter og offentlige kontorer er i stand til at dække sig ind og tyverisikre, er der endnu større risiko for at, det er dig og mig det rammer. Hvis vi skal komme alle disse fejlslagne manøvre til livs, så må vi altså starte med os selv. Vi ønsker den frie verden, uden tvivl. Jeg gør i hvert tilfælde. Så det er noget med, frihed under ansvar. Jeg kan kun nå mit må, hvis jeg kan være social og dele det hele med alle dem, der også er med.
  Men så er det, at det allerede her, går galt. Hvis du deler hus med andre, så får du mindre eller intet. Det er heller ikke muligt, at demonstrere uden at politiet er i forhøjet beredskab, og i den situation er der ikke langt fra fred til krig… Når de unge kæmper for deres hus, så bliver de stormet, med helikoptere of tanks. Det behøver de jo ikke at blive sure over. Så derfor er fællesskabet gået i fløjten. Det vi så må være fælles om er altså at hade, nogen af de, som er anderledes.

  Vi er stolte af vores ytringsfrihed, men hvis nogen er modige nok til at fortælle os om vores fejl, så er der offentlig gabestok og kun ganske få, kan tåle det, og måske bruge det til noget nyttigt.
  Jeg ved godt, at det er nemt, at tage farve af sine omgivelser, så derfor bliver vi også mere mistroiske og usikre på alt og alle.

  Lad os nu sige, at det blev en trend, at alle måtte udvise sociale og medmenneskelige tilbøjeligheder. Så kunne der komme gang i motivationen og væksten. En optimistisk proces og nye perspektiver i en fælles ånd. Kollektiv intelligens er noget alle kan lære, men hvis der ikke er opmærksomhed på det, så sker der jo ikke noget. Hvis man spørger en ægte christianit, vil de sig at det tager 10 år eller mere, for at blive kollektiv og kompromis skabende. Nogle er selvfølgelig født med den evne, men det er de færreste. Et godt eksempel, ville være, netop afdøde Nielson Mandela.
  Han arbejdede for fællesskab og blev elsket for det. Hvem tør være den næste…..?

 • 06.02.14 innsyn i Danmark
  politisk konstruerte menneskelige og samfunnsmessige konkurser

  Ja, fattighusenes gjeninntog synes lige om hjørnet her... med den nådeløse politik som føres på mange hold mot befolkningen. På andre områder ligeså med store overbeskatinger for arbeid og hus mm. Det er jo tale om politisk konstruerte kriser, fattigdom og menneskelige konkurser her, som synes å mangle forankring i realiteten om at folk skal ha noe å leve av. Politikerne bør jo vite de praktiske konsekvensene av hva de gjør. Å bryte ned mennesker økonomisk/mentalt, og gjøre livet vanskeligere å leve for befolkningen ved politiske inngrep (angrep) er negativ investering i fremtiden. Jeg har blitt sjokkert over den hårdhet jeg har fått innblikk i siste måneder, etter bosetting i Danmark. Jeg kjente ikke til "det indre Danmark" fra tidligere. Men det synes som den danske stat ikke har tillit til og respekt overfor og arbeider hårdt mot sitt folk, og ikke med det. Det skal ikke være nemt å være dansker?

 • 05.02.14 Lis Jensen
  Kontanthjælpsreformen - Uoverskuelige konsekvenser - Ikke den rigtige løsning.

  Ødelægger vores samfund og kultur. I skulle selv prøve at leve under de vilkår som I giver. Hvor mange forfærdelige ting skal der til før I politikere får øjnene op. Der er ingen fremtid i dette.
  1. Vi får mange hjemløse.
  2. Vores unge kommer ikke i uddannelse eller arbejde, for man kan ikke passe skole eller arbejde, når der ikke er penge til husleje, mad og transport og så alle de andre ting som samfundet kræver vi skal have.
  3. Forskellen mellem de rige og fattige bliver større og større.
  4. Alle dem i rammer mister det sociale netværk og troen på fremtiden. Du kan ikke få en uddannelse og heller ikke gennemføre den, hvis du ikke har råd til de ting der skal betales "uden mad og drikke, duer helten ikke". Det gør vores unge mennesker heller ikke. Transporten, materialer, fælles oplevelser på skolen, og mange andre ting.
  5. Hvor mange liv skal I have ødelagt før det går op for jer, at dette rammer alt. De unge mennesker er jo dem der er med til at holde hjulene i gang, men hvis de ikke har nogen penge til at købe mad og tøj for til dem selv og deres børn.
  Der bliver færre arbejdspladser for mange erhverv må lukke og slukke. 6.Der bliver samlet ind til at hjælpe i andre lande. Jeg ved godt at de har det forfærdeligt, men vores levestandard herhjemme er også forfærdeligt for de mennesker der er ramt af reformen.
  7. I politikere har jo sørget godt for for jer selv, men prøv dog at komme ud i den virkelige verden, prøv at overleve for de penge, som I forventer andre skal leve for.
  Hvor vil I spare næste gang, så I kan forsætte med, at have jeres på det tørre.

 • 06.01.14 Kristian S.
  reformen

  Jeg kan slet ikke se hvad det skulle hjælpe at ødelægge de danske familier. og slet ikke når man ikke må ses, eller være i samme rum som sin kæreste hvis man går fra hinanden. Skal det her forståes som en ny måde at få vores børn til at leve i fattigdom. ikke have råd til tøj, eller orndligt mad. og alle de penge komunnerne nu skal bruge på at finde lejligheder til dem der må flytte fra hinanden, plus at komunerne skal tjekke om folk bor sammen eller ikke gør. hvor fuck fanden spare vi pengene henne. mette F og helle torning gør ikke andet end at få flere danske til at få deprisioner, og midste alt man har kært. vi skulle istedet spare på lønningerne til politikerne. og måske et år eller to lade vær med at samle penge ind til u-lande, så vores eget land kunne komme op og stå igen. Og som en sidste ting. hvis folk ikke har penge til at forsøge familier eller give deres børn tøj på kroppen, så lukker flere og flere butikker ned, fordi der ikke er drift pga fattigdom. man kan ikke sige at man ikke skulle kune leve af sin kontanthjælp, hvis man har børn. hvad helved er det for noget pis.

 • 05.01.14 Rita Andersen
  En ung piges mareridt!

  Ringer til kommunen. Goddag min datter har ikke penge til mad, i sidste måned måtte hun opgive sin uddannelse pga. Det forlangte i så hun kunne betale hendes husleje. Der gik 22 dage inden pengene kom. Der kom gebyr på huslejen. Mobilen kunne ikke betales. I denne måned har hun betalt den gamle husleje + den nye og den gamle mobil regning. Nu har hun ikke til sin mobilregning for denne måned, hun har ikke til mad, eller buskort så hun kan møde på produktionshøjskolen hvor hun har godt 5 km. Ud.
  Kommunens svar: det kan vi ikke gøre noget ved, hun må bede om henstand ved dem hun skylder penge.
  Mig: det hjælper ikke, hun har ikke penge til mad.
  Kommunen: det er ens for alle, for dyr lejlighed.
  Mig: hun bor i klubbværelse
  Kommunen: det er ikke os der laver reglerne.
  ERGO! Inden for den sidste måned har kommunen søret for at min datter har mistet:
  Uddannelsen 9 kl. Da den ikke er relevant.
  Hun har mistet indkomst.
  Og nu er hun nød til at opsige sin lejlighed.
  De har taget alt fra hende også hendes værdighed.
  Efter kommunen havde sagt "det kan vi ikke høre noget ved" for 3 gang, sagde jeg. Nej men du er nød til at tage klagen, så regeringen kan se hvad de gør, der er mange der må gå fra hus og hjem.

 • 05.01.14 tanja mortensen
  lars dam

  Jeg håber for din egen skyld ikke at du nogensinde rammes,af sygdom eller ulykke... Det er naivt at tro, at man bare får førtidspension fordi man er for syg til at arbejde. I vores dage får kun folk med slemme psykiske diagnoser tilbudt ftp samt kræft patienter i terminalfasen. Mange kronisk syge er blevet parkeret på kh indenfor de sidste 10, fordi det var nåde billigere og nemmere for kommunerne, end at udrede de syge. Meget af kh reformen og gf rammer disse personer, der ikke har nogen muligheder for at,arbejde, psykisk syge med bla svær angst, rygsyge, som knapt kan feje eller gå for smerter samt alle de andre. De er opgivet af lægerne og specialisterne, men død og kritte, de skal bare ha lidt selvtillid ved at få et arbejde...!! Ja, der findes livsnydere på kh... Men det er så lille et antal, at det nærmest gør ondt... Så pas du på dit gode helbred, så ikke osse du ender i suppedasen....

 • 05.01.14 Per
  Hvor er vores frihed ??????????????????

  Kære politikere: "ironi kan forkomme" Ja i ødelægger det for os fattige der der ikke kan arb. pga. sydom fysisk og psykisk. For det er ikke alle fattige og fysisk og psykisk syge som kommer sådanne nogle steder. og tænk på vores børn hvad de ikke må opleve fra far eller mor eller fra dem begge to som desprat prøver at få det til at hænge sammen. Så mange fattige må blive butikstyve for at overleve. Nogle bliver taget og får bøde som de ikke kan betale så må de sidde den af men det kan de heller ikke for der er ikke plads i fængelet, så de må få fodlænke på også går de ud og stjæler igen. Butikker bliver nød til at gøre som i andre lande med et vindue hvor der sider en person og modtager en indkøbs seddel og først udlevere mad og ting når de har fået pengene. de fattige kan stadig ikke betale og må stjæle en bil og smadre bilen i gemmen butikken eller bruge våben for at skaffe sig mad og sådan bliver det ved og ved og ved. som ringe i vandet. Så TÆNK JER OM. Lad nu 2014 blive et godt år som i vil blive husket noget godt for. I skulle selv prøve det i et års tid. uden hjælp fra nogen og hvis i klare det og kan overleve så tager jeg mine ord i mig igen.

 • 04.01.14 Sandra Bojtang
  kontanthjælp

  Den reform er for langt ude de skulle selv prøve at have så lidt penge Ud med Helle Thorning!!!

 • 04.01.14 Sandra Bojtang
  kontanthjælps reform

  Det er så langt ude den reform i ved ik hvad i selv laver i skulle prøve at æeve for det lille beløb som vi gør jeg kan ikke arbejde eller uddannelse jeg loswe af kronisk angst men det rager jer langsomt det er ikke alle der kan! !!

 • 04.01.14 Sandra Bojtang
  kontanthjælp

  Den reform er for langt ude de skulle selv prøve at have så lidt penge fuck hoveder! !!! Ud med Helle Thorning!!!

 • 04.01.14 kenneth
  svært at sortere de dovne fra

  Jeg er faktisk tilfreds med kontantshjælpsreformen, men håber socialrådgiverne åbner øjnene for dem der rent faktisk ikke kan arbejde. Min baggrund for min mening er følgende, kender mange der går og har gået i mange år og hygget sig på kontanthjælp, og det hæver jo så skatten for dem der gerne vil yde før de kan nyde.Og ja det er svært at finde arbejde, siger ikke det er umuligt (må selv tage til udlandet for at arbejde)men det at tage en uddanelse gør det og her er det min egen påstand 90% nemmere at finde noget, for hvorfor skal en arbejdsgiver tage en der ikke kan/ved noget? når der er en der har lært tingene?.Så går ud fra dem der brokker sig er dem der ikke gider at lave noget. tænk hvis de levede for bare 100 år siden, så ville de sgu dø af sult, mens de sov på gaden. Men som jeg sagde i starten så er der folk der ikke kan, og ikke er kommet på eks vis førtidspension, og de burde ikke rammes.

 • 04.01.14 Lars Dam
  I forstår ikke meningen med reformen.

  Hele oplægget i reformen er ikke at man skal kunne "leve af det", ville være på kontanthjælp på noget tidspunkt.

  Oplægget er at folk skal kunne OVERLEVE, ikke leve på kontanthjælp. Ingen skal kunne sidde i 5 år på kontanthjælp i en lejlighed i forstaden, og sige... det er ok, småt , men ok.. Det skal være noget som kun kan give dig grød og vand, og hvis du skal bruge det mere end 5 måneder, er chancerne for at du bliver smidt ud af din lejlighed stor, da en lille regning på 400,- extra EL feks, vælter læsset.

  Du skal presses på din vilje til at overleve, ikke på nogen måde opleve at være på kontanthjælp er ok... Småt, men ok!

 • 04.01.14 Annette Mandal
  Efterlønnen

  Og! De ældre som vidste at de ville gå på efterløn når de fyldte 60 år. Dem slettede man efterlønnen lige for næsen af dem.Under løgnagtig tale om efterspørgsel på arbejdsmarkedet. De falder efter 2 år på dagpenge ud af systemet deres efterløn har man tyvstjålet fra dem. De bliver udsat for kontanthjælpslignende ydelser i stedet for de seniorjob de netop havde som en tryghed i efterlønsaftalen.De mister hundredetusindvis af kroner.Samtidig med at deres opsparede midler til pensionstilværelsen stjæles op af deres lommer.De aldersdiskrimineres og tvinges i nyttejob som de ikke ønsker. FORDI de vidste og havde planlagt at gå på den efterløn som de havde en klar aftale om var deres når de fyldte 60 år.........SIG mig hvad det er de er blevet udsat for? TYVERI og kynisk kassetænkning.KRIMINELT er ordet for det.Deres fremtid er slået i grus.De er deprimerede og har mistet troen på retfærdighed. FØJ,siger jeg.

 • 03.01.14 David Wedege Petersen
  "Reform" og reform...

  Nu er kontanthjælpsreform er stærkt misvisende ord, for man har ikke forbedret kontanthjælpen. Der er tale om en delvis afskaffelse og en delvis amputation. Til gengæld har den styrket egoisme og grådighed. Kalde det grådighedsreformen, for eksempel. For de 600 millioner kroner om året, som man sparer på gensidig forsørgerpligt, har man brugt et tilsvarende beløb på at afskaffe en sodavandsafgift for at skabe job, men Børsen kunne forleden dag konstatere, at "diabetesreformen" ikke har skabt job.
  Men måske lidt flere, der dør tidligt af diabetes, gætter jeg på, og det sparer jo også lidt ældreudgifter, så måske finansieres diabetesreformen af diabetesdødsfald.

 • 03.01.14 Ole Peter Christensen
  Kontanthjælpsreformen

  Hvorfor kommer den slags reformer altid fra mennesker, der har deres på det tørre. Mange gange er det personer, som aldrig har været ude og haft et reelt arbejde, men er gået direkte fra skole og studier til Christiansborg. De har ingen pli, og mangler empati for de stakler, de nu rammer med deres alt for hårde lovgivning på området. De skulle skamme sig.

 • 03.01.14 Sanne Larsen
  hvad er det for et samfund vi lever i????

  seriøst, der er ingen arbejde at få, der er nu heller ikke råd til uddannelser, for der er ikke råd til bøgerne som mange uddannelser kræver, de fleste kræver pc, der er ikke penge til transporten til og fra skole, men det er også ligegyldigt, for der er jo heller ikke penge til mad.

  Helt ærlig er det så lavt Danmark er sunket, så skal vi dælme have en ny regering.
  Mette frederikesen vil have kontanthjælps modtager til at gå for lud og koldt vand
  Christina Antorini et eller andet, vil have hel dags skole og ødelægge børnene med særlig behov
  og Helle Thorning vil være selvglad og uden pli.

 • 03.01.14 Mette Karlsson
  hvilken uddannelse?

  En 19-årig står med huslejen betalt .... nu har hun 100 kr til faste udgifter, mad og transport til resten af måneden ... udover at hun ikke har mulighed for at færdiggøre sin 9. Klasse fordi hun er på kommet på kontanthjælp ... hvilken uddannelse kan hun tage, når hun ikke har den afgangseksamen? For ikke at tale om hendes dårlige psykiske tilstand, hvor hun har forsøgt selvmord flere gange ....
  Og nu må hun sige sit lejemål til sit klubværelse op ...
  Tak for ingen hjælp til jende og dem i lignende situationer regering!

 • 03.01.14 Eva
  vedr. gf

  synes aldrig der bliver nævnt hvad en kvinde med barn over 30 og som har en kæreste der ikke er far til barnet, hvordan de bliver straffet.Fuldstændig åndsvagt de regner ud fra samleverens øjnemed når han slet ingen børn har grrrrrrrr

 • 03.01.14 Jens Martin Christiansen
  Reformen

  Den reform er jo hul i hovedet. Den skal fjernes/trækkes tilbage.

 • 03.01.14 Malene
  Vdr. Kontanthjælp

  Jeg syntes de skal se og få fingerene ud og få lavet den reform om igen. De kan da ikke forvente folk skal kunne leve af det de får nu og især dem med børn, dem der har sat dette i værk skulle selv prøve og leve i et 1/2 år og så kan de se hvordan deres hverdag ville hænge sammen. Så kunne de mærke det selv....

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også