Regeringen vil sikre ligeværd - lægger op til historisk investering i psykiatrien

Sundhedsminister Nick Hækkerup præsenterer i dag regeringens handlingsplan for psykiatrien, der skal styrke indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser og sætte et nyt fokus for psykiatrien, hvor udgangspunktet er ligeværd. Regeringen er parat til at investere 1,6 milliarder kroner i en bedre indsats, og indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger.

Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, der skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen. Og hvor der er øget fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner, og hvor sygdomsbehandlingen har høj kvalitet – herunder med meget mindre brug af tvang, end vi ser i dag.

Og som led i handlingsplanen er regeringen parat til at tilføre psykiatrien 1,6 milliarder kroner de næste fire år. Pengene ønsker regeringen at bruge til kapacitetsmæssig udbygning af psykiatrien, f.eks. til at udbygge den ambulante psykiatri og til nedbringelse af tvang.


Derudover lægger regeringen op til et markant løft af de fysiske rammer i sygehuspsykiatrien. De massive investeringer bygger ovenpå regeringens tidligere økonomiaftale med regionerne om kapacitetsudbygning af psykiatrien, satspuljeaftaler og finanslovaftale, hvor psykiatrien er blevet prioriteret.

"Vi lægger op til en massiv investering, der vil betyde, at mennesker med psykiske lidelser fremover vil møde en moderne og inkluderende psykiatri, som også regeringens psykiatriudvalg efterlyste. Det vil give et bedre behandlingsmiljø og bl.a. give patienterne bedre mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter, og det kan være med til at mindske brugen af bælter og andre former for tvang", siger Nick Hækkerup.

Ministeren understreger, at der er et større sigte med handlingsplanen, som handler om meget mere end penge:

"For mig og regeringen er handlingsplanen et kæmpe skridt ind i en fremtid, hvor vi ser på mennesker med psykisk sygdom på samme måde som mennesker med en fysisk sygdom. Hvor der er ligeværd, ikke bare i sundhedsvæsnet og i den kommunale sociale indsats, men i hele samfundet. Der er brug for en kulturændring, så psykisk syge mødes på samme måde som andre", siger sundhedsministeren.
 
Læs 'Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser' på www.sum.dk

Emneord: Psykiatrien, Nick Hækkerup
Ministeriet for Sundhed og Ældre på DenOffentlige.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Aktivitet: Artikler: 53 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 09.03.15 Sus Olga
  Ulovliggør tvangsmedicinering

  Der findes endnu ingen moderne psykiatri, sålænge tvangsmedicinering og tvangsbehandling er lovligt. Det er ikke behandling, Det er mishandling og det er fejlbehandling.
  Der er alt for meget Focus på sygeliggørelse i den danske psykiatri, og det er et system som kun udvikler sig med museskridt.
  Psykiatere idag virker så specialicerede at de mister overblikket.
  Medicinalindustrien har fat i den dyre ende, og medikamenter fyldes i patienter som var det lækker mad.
  Medicin er ikke mad, men mad kan være løsningen på mange psykiske symptomer, Sund mad altså. Mad uden pesticider, ren økologi.
  Jeg ar arbejder for at få ændret loven, så tvangsmedicinering ulovliggøres. Der er alt for store menneskelige omkostninger for mennesker som ved i sig selv at medicin Kan være sundhedsskadeligt.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også