26 millioner til innovation i Region Hovedstaden

12/10/2012 14:53

Region Hovedstaden

Nu skyder statens Fornyelsesfond og regionernes vækstfora 26 millioner kroner i projekter, der udtænker nye og innovative løsninger på sundhedsområdet.

Kørestole bliver væk. Tusindvis af blodprøver skal holdes styr på. Patienter skal transporteres. Hospitalssenge skal renses.
Der er behov for innovative løsninger på de opgaver, som er hverdagen på Region Hovedstadens hospitaler. Derfor samarbejder regionen med en række virksomheder, der skal udvikle smarte og nytænkende løsninger inden for sundhedsområdet.
Og nu kommer der opbakning til de innovative projekter. Et partnerskab mellem statens Fornyelsesfond og de fem regioners Vækstfora skyder tilsammen 26 millioner kroner i projekter, hvor flere af Region Hovedstadens hospitaler deltager.
Det sker ud af en pulje på i alt 100 millioner kroner, som partnerskabet vil fordele til nytænkende projekter landet rundt, og som skal udvikle løsninger til f.eks. patienttransport, behandling af blodprøver, hygiejne og logistik.
Klar til fremtiden
Susie A. Ruff er chef for Center for Sundhedsinnovation på Region Hovedstaden. Hun understreger, at det handler om at gøre hverdagen lettere for personalet og at give patienterne en bedre oplevelse.
- Vi hører eksempelvis om portører, der bruger meget tid på at finde ting, der er blevet væk. Selvfølgelig finder den slags sted på store, komplekse arbejdspladser, som hospitaler jo er. Men i Region Hovedstaden betyder det, at det kan blive dyrt og på sigt gå ud over hjælpen til patienterne. Derfor må vi investere i projekter, der udtænker nye og smarte løsninger udfordringerne, siger Susie A. Ruff.
Store besparelser på hospitalerne
Herlev Hospital er involveret i et af de projekter, der nu får penge. Og her ser chef for intern service og logistik, Michael Wallin, store muligheder i samarbejdet.
- Ifølge vores egne tal handler op til 30 pct. af hospitalets økonomi om logistik. Så der kan være meget at spare, hvis vi gør tingene lettere end i dag. Vi kan f.eks. spare omkring to millioner kroner årligt på en bedre håndtering af specialmadrasser. Med et nyt system kan vi nemlig nøjes med halvdelen og samtidig sikre flere ledige madrasser til patienterne. Så alle vinder, forklarer Michael Wallin.
Medarbejderne ønsker innovation
Blandt Region Hovedstadens medarbejdere er der i det hele taget stor vilje til at tænke nyt.
En ny intern undersøgelse viser således, at et flertal på 89 pct. af alle adspurgte ønsker mere innovation i deres arbejde. Og det glæder Marianne Stendell (S), der er formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.
- Medarbejdernes store opbakning til innovation er jo et fantastisk afsæt for vores arbejde med at forny og forbedre sundhedsvæsenet. Det viser et stort ønske om, at Region Hovedstaden skal være i førersædet på sundhedsområdet. Derfor hænger partnerskabet mellem Fornyelsesfonden og de regionale vækstfora og de nye projekter rigtig godt sammen med Regionsrådets ønske om at styrke offentlig-private samarbejder om innovation, siger Marianne Stendell.
Hun henviser til, at Region Hovedstaden netop nu har en innovationspolitik i høring.
FAKTA
De Fem Regioners Vækstfora
Pengene til mere innovation i Region Hovedstaden er uddelt af det såkaldte Partnerskab for Sygehus- og Sundhedsinnovation, der er et samarbejde mellem statens Fornyelsesfond og de fem regioners Vækstfora. Der er i alt 100 mio. kr. i den fælles pulje. Heraf har Fornyelsesfonden bidraget med 50 mio. kr., og hvert af de fem regionale Vækstfora har bidraget med 10 mio. kr. fra erhvervsfremmemidler.
Her er innovations-projekterne
Virksomhederne, der modtager støtte fra de fem regioners Vækstfora og statens Fornyelsesfond, samarbejder alle med Region Hovedstaden og andre regioner om nye løsninger inden for sundhedsområdet. Projekterne, der modtager støtte, er:
Udvikling af Sengetransporter med indbygget sporingssystem. Af virksomheden Borringia A/S. Modtager ca. 4.1 mill. kr. Samarbejder med bl.a. Bornholms Hospital (Region Hovedstaden) og Odense Universitetshospital.
Robosort, teknologi til prøvetagning. Af virksomheden Gibotech. Modtager ca. 9.7 mill. kr. Samarbejder med bl.a. Hillerød Hospital (Region Hovedstaden) og har projekter også i Odense og Aalborg.
Trådløs sporbarhed og vitaltegnsmonitorering af hospitalspatienter. Af virksomheden Carecord. Modtager ca. 4.7 mill. kr. Samarbejder med bl.a. Hvidovre Hospital (Region Hovedstaden).
Clean Bed, koncept for rengøringsvenlige hospitalssenge. Af Virksomheden KR Hospitalsudstyr. Modtager ca. 3.8 mill. kr. Hvidovre Hospital (Region Hovedstaden) og Regionshospital Randers.
HAT, intelligent sporing af varer og medicinske effekter på hospitaler. Af virksomheden Munin Spot Technology ApS. Modtager ca. 3.7 mill. kr. Samarbejder med bl.a. Center for Sundhedsinnovation (Region Hovedstaden) og Herlev Hospital (Region Hovedstaden). 

Mest Læste

Annonce