Erhvervslivet skal levere flere praktikpladser

15/04/2013 11:31

Region Hovedstaden

Det er ved at være sidste udkald, hvis virksomhederne i hovedstadsregionen skal sikre sig tilstrækkelig faglært arbejdskraft til bl.a. at løfte de store anlægsopgaver i fremtiden. 15.

april begynder en regional kampagne, der skal få virksomhederne ud af starthullerne.

Kun ca. 12 % af virksomhederne i hovedstadsregionen har en eller flere elever i praktik, og kun ca. 30 % af virksomhederne er godkendt til at fungere som praktiksted. Frustrationen blandt elever på regionens erhvervsskoler er stor, og adgangen til tilstrækkelig faglært arbejdskraft i fremtiden er truet.

”Ta’ en elev” i uge 16
Derfor søsætter Region Hovedstaden kampagnen ”Ta’ en elev”, der skal få virksomhedernes øjne op for mulighederne ved at have elever.

I uge 16 tager repræsentanter fra Den regionale praktikpladsenhed ud på i alt 150 virksomheder til en dialog om fordele ved en praktikplads og mulighederne for hjælp til det administrative arbejde. Foruden det store indryk på virksomhederne består kampagnen af annoncer i aviser, S-toge og på nettet.

- I 2020 vil man alene i Region Hovedstaden mangle ca. 25.000 faglærte – bl.a. fordi mange unge dropper ud af erhvervsuddannelserne, når de ikke kan få en praktikplads. Derfor sætter vi nu målrettet ind overfor de store og mellemstore virksomheder i regionen, som egner sig til at tage elever, siger Marianne Stendell, der er formand for Region Hovedstadens Udvalg for Fremtidens Uddannelse og Forskning.

Samlede kræfter giver pote
Siden august 2012 har Region Hovedstadens praktikpladsenhed i samarbejde med regionens syv erhvervsskoler skaffet 321 ekstra praktikpladser og fået godkendt 129 nye virksomheder som praktiksteder.

- Elever har ikke kun værdi som fremtidig arbejdskraft, men også som kilde til innovation og vækst. Samtidig får virksomhederne mindre papirarbejde, mere fleksibilitet og skræddersyede elevforløb, så både elever og virksomheder er rustet til fremtiden, siger projektleder for den Regionale praktikpladsenhed, Birgitte Degnegaard.

Målet er i alt 2.500 ekstra praktikpladser og 1.000 nye godkendte praktikvirksomheder inden midten af 2015.

En elev er ikke kun en udgift
Piet Simonsen blev færdigudlært fra HG i efteråret 2012. Som elev i Stadium i Lyngby var han med til at øge forretningens omsætning, mens han fik opbygget en skarp evne til at rådgive kunder og sælge virksomhedens produkter.

- Et praktikophold betyder, at man kan få afprøvet de ting, man lærer på skolen, i virkeligheden. Kunderne står dér og stiller spørgsmål, og der bliver stillet krav til én om at tage ansvar og løse opgaver. Samtidig har man altid nogen at spørge til råds, når man er elev, og det giver en rigtig god fornemmelse af, hvad man kan bidrage med til forretningen i sidste ende, siger Piet Simonsen, der i dag er ansat i Stadium som butiksassistent.

Fakta
- I januar 2013 var der 2.222 praktikpladssøgende elever i hovedstadsregionen. 1.826 elever i uddannelse med skolepraktik og 396 elever i uddannelse uden skolepraktik. Den Regionale Praktikpladsenhed arbejder tæt sammen med regionens aktører indenfor det praktikpladsopsøgende arbejde - erhvervsskoler, jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- Regionsrådet i Region Hovedstaden har i alt afsat 12 mio. kr. til Den Regionale Praktikpladsenhed.
- Foreløbigt har Den Regionale Praktikpladsenhed indgået 321 ekstra praktikaftaler og 129 ekstra godkendelser af virksomheder som læresteder.
- Målet er inden midten af 2015 at etablere 2.500 ekstra praktikpladser i hovedstadsregionen samt få godkendt 1.000 nye uddannelsespladser i virksomhederne.

Mest Læste

Annonce