Ny undersøgelse: Mange oplever uens information ved forsinkelser i den kollektive trafik

Infrastruktur

16/08/2017 09:58

Region Hovedstaden

Næsten 7 ud af 10 pendlere i hovedstadsområdet – 67 % – oplever uensartet information i forbindelser med forsinkelser, når de bruger den kollektive trafik. Det viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden.

Næsten 7 ud af 10 pendlere i hovedstadsområdet – 67 % – oplever uensartet information i forbindelser med forsinkelser, når de bruger den kollektive trafik. Det viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden. Samme undersøgelse viser også, at over halvdelen – 54 % – af dem, som ikke pendler, men blot jævnligt bruger offentlig transport, oplever forskel på den information, de får, hvis de ser på skærmene på stationen, lytter til højtalerudkald eller kigger på rejseplanen.dk, når toget, bussen eller metroen er forsinket. 

”Når så mange mennesker oplever forskel i informationen på tværs af forskellige transportformer ved forsinkelser og aflysninger, er det et godt eksempel på, at trafikselskaberne ikke er gode nok til at koordinere informationerne og tage udgangspunk i kundernes behov.  Vi ved fra udenlandske erfaringer, at større kundetilfredshed, herunder ensartet information, betyder, at flere vælger kollektiv transport som alternativ til bilen”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hvis man samlede de kundevendte aktiviteter i højere grad, er der et stort potentiale at indfri. Det viser en analyse fra Struense, som anslår, at der frem mod 2026 ville være ca. 58 mio. ekstra passagerture i den kollektive transport at hente. Og den vej er bestemt værd at forfølge, mener regionsrådsformanden:

”DOT – Din Offentlige Transport – har netop søsat en ny strategi, som skal sikre et bedre produktudbud og bedre koordinering af trafikinformation. Det er et vigtigt første skridt på vejen. Det har længe været et politisk ønske, at de forskellige transportselskaber rykker tættere sammen for at udnytte de rammer, som DOT giver. Jeg ser gerne, at alle aktører arbejder for et samlet kollektivt transporttilbud i hovedstadsområdet, hvor man tilsidesætter modsætninger og særinteresser for at give kunderne de bedste vilkår for at vælge bus, tog og metro”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Der er nemlig hårdt brug for ,at mange flere får lyst til at vælge at bruge den kollektive transport i stedet for bilen. I løbet af de kommende ti år vil hovedstadsområdet vokse med 200.000 nye indbyggere og den stigende trængsel koste samfundet ca. 4 mia. kr. årligt. Det svarer til, at ca. 10.000 trafikanter sidder i kø året rundt.

”Gode transportmuligheder er vigtige for at få hverdagen til at hænge sammen for alle os, der hver dag rejser rundt i hovedstadsområdet, når vi skal til arbejde og studier, hente børn, købe ind eller til sport. Sammenhængende kollektiv transport er afgørende for at mindske den stigende trængsel på vejene, så hovedstadsregionen ikke drukner fuldstændig i trafik”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fakta om trængsel i hovedstadsregionen

  • DSB, Metro og Movia arbejder i dag sammen om at samle flere aktiviteter i den fælles platform ”DOT – Din Offentlige Transport”.
  • Trængslen omkring hovedstaden koster årligt samfundet ca. 2 mia. kr., fordi bilisterne spilder over 9 mio. timer på at sidde i kø.
  • Udfordringen vokser markant i de kommende år, når hovedstaden får over 200.000 nye indbyggere i løbet af de kommende ti år.
  • Om mindre end ti år vil den stigende trængsel koste samfundet ca. 4 mia. kr. årligt og svare til, at ca. 10.000 trafikanter sidder i kø året rundt.
  • I hovedstadsregionen er der 48 ejere af den kollektive trafik, som skal blive enige om fælles løsninger på tværs af stat, regioner og kommuner. Til sammenligning er der ét transportselskab i London.
  • Survey-undersøgelsen er gennemført blandt 1503 borgere i Region Hovedstaden samt pendlerkommuner i Region Sjælland i april 2017. Undersøgelsen er foretaget af Epinion og Primetime for Region Hovedstaden.

 

 

Mest Læste

Annonce