Ordblinde og synshandicappede får adgang til 50.000 tekster på nettet

Velfærd

08/08/2013 12:11

Freja Eriksen

Alle ordblinde og synshandicappede får nu en samlet indgang til materialer og lydbøger. Ordblinde og synshandicappede elever og studerende på SU-berettigede uddannelser vil få gavn af et større, bedre og mere lettilgængeligt netbibliotek med cirka 50.000 titler. Det er 20.000 titler mere end tidligere

Ordblinde og synshandicappede, der har svært ved at læse trykte tekster i bøger og tidsskrifter, kan fra i dag få nem adgang til materialer og lydbøger til undervisningsbrug via et udbygget online bibliotek på nettet. Det er Notas netbibliotek www.e17.dk, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, der den 1. august åbnede for, at ordblinde og synshandicappede elever og studerende kan få adgang til en ny og udvidet onlineversion af e17.dk med cirka 50.000 titler, hvilket er 20.000 titler mere end før udvidelsen.

Tidligere har især ordblinde skulle henvende sig flere forskellige steder for at få adgang til bøger og andre tekster i et tilgængeligt format. Her skulle de igennem forskellige procedurer og systemer for at komme til at læse de bøger og tekster, som de skal bruge i studie-, erhvervs- eller fritidssammenhæng. Samtidig kunne der være problemer med forskellige elektroniske formater, opsætninger og løsninger. Men det problem er løst nu med den samlede indgang til materialerne.

”Vi skal hjælpe alle unge videre i uddannelse. Det er helt afgørende, at ordblinde har let adgang til bøger og tekster, så man ikke hægtes af i skolen, uddannelsen og jobbet. En let adgang via internettet kan gavne alle ordblinde og især elever og studerende, der er afhængige af at kunne læse tekster med deres it-rygsæk, så de kan følge uddannelserne på lige fod med alle andre,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. 

Nota

  • Nota, som er en statsinstitution under Kulturministeriet, har indgået en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om, at Nota fra 1. august 2013 varetager produktion og levering af særligt tilrettelagt undervisningsmateriale til elever og studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  • Aftalen betyder, at Nota får adgang til en stor materialebase af tidligere producerede bøger og tekster til disse uddannelser. Nota skal give vejledning og rådgivning om, hvilke brugerformater der er velegnede i forhold den enkelte brugers funktionsnedsættelse og den type studiemateriale, der skal læses.
  • Ministeriet for Børn og Undervisning har desuden medvirket til, at en stor materialebase for ordblinde, der igennem årene er blevet opbygget på folkeskoleområdet, er blevet lagt hos Nota.
  • Samlet forøges bestanden af tekster hos Nota med over 20.000 titler til i alt cirka 50.000 titler.

Kulturminister Marianne Jelved er glad for det større og bedre netbibliotek.

”Det er glædeligt, at alle ordblinde og synshandicappede læsere nu får adgang til studiematerialer, og at der skabes en let og samlet indgang. Det er et væsentligt serviceløft for denne brugergruppe,” siger kulturminister Marianne Jelved. 

Ordblinde og synshandicappede skal fremover kun henvende sig ét sted for at modtage tilgængelige tekster. Dette gælder uanset, om de er under uddannelse, i arbejde eller blot ønsker at læse en tekst i deres fritid. Alle brugerne kan anvende Notas netbibliotek www.e17.dk og søge efter den litteratur, de ønsker.

Mest Læste

Annonce