Projekt fik frafaldet på SOSU-uddannelsen til at falde 30 procent

22/5/12 10:01

Region Hovedstaden

Sprogstøtte i praktik og en støtteven er to af de tilbud, der har fået frafaldet ned med 30 procent på SOSU-uddannelsen i nyt projekt i Region Hovedstaden. I dag falder mere end halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne fra deres uddannelse. Og for unge af anden etnisk herkomst end dansk er tallet over 60 procent.

Nu viser et nyt pilotprojekt i Region Hovedstaden, at bl.a. sprogstøtte, trivselssamtaler og støtteven-ordning kan være med til at fastholde eleverne på uddannelsen, så langt flere gennemfører social- og sundhedsuddannelsen. Især overgangen fra skole til praktiksted kan være svær, så netop her falder mange elever fra. Men med projekt ’Nye Læringsfællesskaber’ er frafaldet blandt de deltagende elever blevet 30 procent mindre end frafaldet generelt.

- Jeg er imponeret over de gode resultater, som vil få endnu større effekt, når projektets metoder nu fremover vil blive brugt på alle regionens social- og sundhedsskoler, siger Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning. Hun håber, at metoderne også kan inspirere andre erhvervsuddannelser, så det høje frafald på uddannelserne kan kommes til livs.

Flere af regionens hospitaler har været med til at udvikle metoderne, og de gode resultater har fået de øvrige hospitaler til at tage metoderne til sig.

- Jeg glæder mig over, at Region Hovedstaden som en af landets største arbejdsgivere kan tage et socialt ansvar ved at bidrage til at flere unge får en uddannelse, fortsætter Marianne Stendell..

I projektet har hovedstadsregionens 4 social- og sundhedsskoler, 15 kommuner, 6 hospitaler og 5 psykiatriske centre sammen udviklet og afprøvet seks nye metoder for at blive bedre til at fastholde eleverne i uddannelse. To af metoderne henvender sig direkte til elever med en anden etnisk baggrund end dansk med sprogstøtte i skolen og mere erhvervsrettet sprogstøtte i praktikken.

- Ofte er det lidt at af et chok at komme fra skolens trygge rammer ud i praktik. Men projektets nye tilbud har givet eleverne et mere sammenhængende uddannelsesforløb, og har virkelig hjulpet dem til at holde fast i uddannelsen i stedet for at give op. Nu vil vi bruge de gode erfaringer til at danne et nyt grundforløb på SOPU. Det bliver en grundforløbspakke stærkt inspireret af de metoder, der er udviklet i nye læringsfællesskaber, for vi kan jo se, de virker, siger Charlotte Poulsen, formand for projektets styregruppe og konsulent på SOPU, Skolen for Sundhed, Omsorg og Pædagogik København og Nordsjælland.

Se mere på www.nyelaeringsfaellesskaber.dk

Yderligere oplysninger

· Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning, tlf.: 23 41 01 57

· Charlotte Poulsen, konsulent på SOPU København og Nordsjælland og formand for projektets styregruppe, tlf.: 41 82 84 66, mail: [email protected]

· Pressevagten Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88

Fakta om ’Nye Læringsfællesskaber’

· I alt 445 elever har afprøvet en eller flere metoder og 195 undervisere og praktikvejledere fra skole og praktik har været involveret i projektet.

· Region Hovedstaden har bevilget 5,6 mio.kr. over en 2-årig periode og skoler og kommuner har finansieret resten af de i alt 10,1 mio. kr., som projektet har kostet.

· Metoderne:

- Erhvervsrettet andetsprogsdansk

- Individuel forberedelse af elever før praktikstart

- Introduktionsforløb i praktikken

- Trivselssamtaler

- Praktikguide Sprogstøtte i praktikken

- 5 dages kursus for vejledere og praktikansvarlige

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce