Region Hovedstaden afprøver telemedicin i storskala

Velfærd

28/10/2013 09:21

Freja Eriksen

Mere end 450 patienter og gravide skal i eget hjem måle og vurdere deres egen tilstand for at få en bedre livskvalitet

Gravide, der måler deres vægt, urin og blodtryk, før deres konsultation hos jordemoder, og sender det ind til hospitalet. KOL-patienter, som bruger en elektronisk tavle-PC til at aflevere målinger af deres lungefunktion, og patienter med kronisk tarmsygdom som tager billeder af en afføringsprøve for at mildne sygdomsforløbet. 

Det er alt sammen elementer i det største forsøg nogensinde med telemedicin i Region Hovedstaden.
 
Telemedicin i storkskala
Forsøget skal vise, om borgerne i stor skala selv kan måle deres tilstand, og hvor store gevinster der ligger i telemedicin for borgerne, når det gælder deres egen helbredelse eller graviditet, og i besparelser på sundhedspersonalet.
 
Store forventninger
- Vi har store forventninger til forsøget. Sundhedsvæsnets effektivitet kan formentlig øges ved at øge antallet af selvhjulpne patienter, og patienterne bliver styrket ved i højere grad at tage del i deres egen behandling. Derudover satser vi på at lægge den første asfalt til den telemedicinske motorvej, så flere og flere patienter kan kobles på telemedicin, siger Torben Mogensen, vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital og formand for Region Hovedstadens telemedicinske styregruppe 

450 patienter og gravide i 3 delforsøg 
Storskala-forsøget med telemedicin omfatter i de næste 12 måneder tre delforsøg i Region Hovedstaden:
 
NetKOL
Her skal 150 KOL-patienter fra november og seks måneder frem måle deres vægt, lungefunktion og iltmætning i blodet og sende det til hospitalet via en tavle-PC. Det betyder, at de ikke skal bruge tid på at tage til ambulant kontrol. Forsøget tager udgangspunkt i Hvidovre, Amager og Herlev Hospitaler og omfatter patienter fra Københavns, Ballerup, Gladsaxe, Hvidovre, Rødovre og Brøndby Kommuner 

eGastro 
Her skal ca. 200 patienter i alle aldre med kronisk inflammatorisk tarmsygdom mindst en gang om måneden logge sig ind på den telemedicinske platform, fortælle om deres livskvalitet. Patienten tager en lille afføringsprøve, som han kommer i et rør, hvor det opløses i en væske. Væsken hældes ud på en indikatorplade, som der så tages et billede af med en smartphone, og dermed kan betændelsesbyrden i tarmen afgøres. Tanken er, at forbedre patienternes livskvalitet ved at sikre hurtige måleresultater, så patienten selv kan justere sin medicin, inden sygdommen blusser op. Forsøget tager udgangspunkt i Herlev Hospital. 

Min eGraviditet 
120 gravide uden kendte komplikationer skal hjemme måle deres vægt, blodtryk, puls og urin og taste oplysningerne ind på en tavle-PC. Oplysningerne kan tilgås af jordemødre og læger på hospitalet i forbindelse med konsultation. Endvidere får de gravide adgang til en videns- og læringsportal med informationer om graviditet, fødsel og familiedannelse, således at de kan forberede sig til deres konsultationer og fødsel. Dette giver mulighed for at kvalificere og individualisere dialogen mellem gravid og jordemoder/læge samt bedre udnyttelse af tiden ved fremmøde i konsultationerne. Målet er at øge den gravides aktive deltagelse i forløbet og reducere antallet af akutte henvendelser. 

Optimale muligheder for at få viden
Projektjordemoder Signe Landorph fra Min eGraviditet forventer sig meget af projektet. 
- Jeg tror, at det vil resultere i glade, trygge og engagerede gravide. Deltagerne får optimale muligheder for at tilegne sig viden og de vil gennem hjemmemonitorering kunne forberede sig, få overblik og indblik i deres eget graviditetsforløb, siger Signe Landorph. 

Fakta:

  • Partnere i forsøget Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) er Region Hovedstaden, Region Midt, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Amager Hospital og MedCom. Herudover deltager seks kommuner i hovedstadsområdet.
  • Region Hovedstaden bidrager med 19,8 millioner kroner til KIH. Derudover er der støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi på 16 millioner.
  • KIH er en fælles platform, som tre regioner i Danmark har fået udviklet i fællesskab, og som både tilbyder hjemmemonitorering og videokonsultationer. Teknikken er baseret på åbne standarder og snitflader, som gør, at det er billigt at komme i gang med telemedicin, og videreudvikle platformen til flere patienter og patientgrupper.
  • Deltagerne i Min eGraviditet og eGastro får udstyret udleveret på hospitalet. Deltagerne i NetKOL får udstyret sat op derhjemme og får instruktion af TDC og Post Danmark.
  • Kliniske og økonomiske effekter af KIH evalueres af Syddansk Universitet og Socialstyrelsen.

Mest Læste

Annonce