"Som folkevalgte er det essentielt, at vi lytter til både den enkelte borger, men også foreninger og organisationer, der ved, hvor skoen trykker, og måske endda ved, hvor en politisk beslutning kan blive endnu skarpere," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens politikere inviterer borgere og patienter indenfor

Politik

27/03/2015 12:20

Mikkel Sarka

​Regionsrådet vil bringe borgere, foreninger og organisationer tættere på de politiske processer og beslutninger med muligheden for at få foretræde for de politiske udvalg.

Hvis du og din forening fx har en holdning til overgangen for ældre medicinske patienter fra hospital til kommune og egen læge og måske endda har et godt input til politikerne, når Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden behandler en sag som denne, kan du fremover give din viden direkte videre til beslutningstagerne. 

Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet, at det skal være muligt for borgerne at få foretræde for de forskellige politiske udvalg, hvilket allerede er kendt fra både Folketinget og flere store kommuner som fx Københavns Kommune. Muligheden gælder både enkeltpersoner samt grupper af repræsentanter for patientforeninger og interesseorganisationer. 

Skal forbedre beslutningsgrundlaget

Der er afsat max ti minutter til oplægget fra borgeren samt de evt. efterfølgende spørgsmål fra politikerne til borgeren. Formålet med foretræde er at forbedre beslutningsgrundlaget i de sager, udvalgene arbejder med. 

- Som folkevalgte er det essentielt, at vi lytter til både den enkelte borger, men også foreninger og organisationer, der ved, hvor skoen trykker, og måske endda ved, hvor en politisk beslutning kan blive endnu skarpere. Åbenheden skal være med til at gøre de politiske tiltag så dybdegående som muligt fra starten, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.

Mere åbenhed i regionen

Udover foretræde for de politiske udvalg, har man som borger i Region Hovedstaden flere muligheder for at komme med input til de politiske beslutninger. 

Eksempelvis i forbindelse med spørgetid i regionsrådet, hvor man i starten af mødet både kan stille skriftlige og mundtlige spørgsmål.

Desuden har regionsrådsformanden hver måned træffetid, hvor hun tager imod borgere, organisationer eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.

Fakta:

  • ​Ønsker man at få mulighed for at få foretræde for et udvalg, skal man kontakte udvalgssekretæren.
    Læs mere om foretræde for udvalgene

  • Regionsrådet holder møde ca. en gang om måneden, som indledes med spørgetid af max en halv times varighed. Her skal mundtlige spørgsmål kunne stilles på to minutter og besvares på to minutter. Skriftlige spørgsmål skal være sendt i forvejen.
    Læs mere om spørgetid

  • Hver måned har regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen træffetid, hvor hun tager imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.
    Læs mere om regionsrådsformandens spørgetid

Mest Læste

Annonce