Regnefejl i 2012 budget for Hvidovre Hospital

22/08/2012 11:41

Region Hovedstaden

Som omtalt i medierne har administrationen i Region Hovedstaden lavet en regnefejl ved beregningen af budgettet for 2012 for Hvidovre Hospital. Fejlen udgør 37,4 mio. kr.

Det er et kompliceret regnestykke, og hverken administrationen eller hospitalet havde opdaget fejlen, før en fornyet kontrol af hospitalets gældsafvikling skulle gennemføres i forbindelse med budgetteringen for 2013.

Det har været udlagt i pressen, som om at fejlen vil medføre afskedigelser, men regionsrådet har besluttet, at Hvidovre Hospitals budget i 2012 ikke skal ændres. Dermed undgås afskedigelser, som følge af fejlen.

Et eventuelt mindreforbrug på Hvidovre Hospitals budget i 2012 kan bruges til nedbringelse af gælden. Resten af den forudsatte gældsafvikling i 2012 udskydes til 2016.

- Det er vigtigt, at kvaliteten over for patienten ikke forringes og glædeligt, at medarbejdere ikke rammes på grund af administrative problemer, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

I budgetforslaget for 2013 er fejlen rettet.

Regionsrådet vedtager det endelige budget for 2013 på et regionsrådsmøde den 22. september

Mest Læste

Annonce