Robot overtagerproduktion af kemokure

24/08/2012 13:24

Region Hovedstaden

Forbruget af kemokure er stigende, og fremstillingen er nedslidende for personalet. De udfordringer skal løses ved hjælp af en robot, som regionsrådet netop har bevilliget penge til.

Fremstilling af kemokure sker i dag manuelt på de tre af Region Hovedstadens hospitaler, der behandler regionens kræftpatienter. Da de stoffer, der anvendes i kræftbehandlingen er ret giftige, er det et ønske at automatisere så mange af arbejdsprocesserne, som det er muligt. Arbejdet med fremstilling af kemokure er også fysisk belastende med ensidige og gentagne bevægelser, der slider på kroppen.

For at give højere sikkerhed og forbedre arbejdsmiljøet har regionsrådet 21. august derfor bevilget 12,8 millioner kroner til indkøb af en robot, der forventes at kunne overtage en tredjedel af det manuelle arbejde i forbindelse med blandingen af kemokure.

- Det manuelle arbejde foregår i dag i sikkerhedsbænke, hvor medarbejderen har armene inde i et sterilt område. Det er et ret hårdt og monotont arbejde. Der er også en risiko for at stikke sig på den kanyle, man bruger, når man mikser blandingerne i infusionsposerne og dermed komme i kontakt med skadelige stoffer. Den risiko forsvinder med brug af robotten, siger Helle McNulty, der er farmaceutisk chef for klinisk farmaceutisk service på Region Hovedstadens Apotek.

Foruden at skabe større sikkerhed og bedre arbejdsmiljø vil robotten, der er i stand til at producere omkring 34.000 kemokure årligt, også betyde en økonomisk fordel, da man regner med en besparelse på 3 millioner kroner i produktionsomkostninger.

- Robotten bidrager til at gøre Region Hovedstaden førende i Danmark og Skandinavien på dette område. Med denne investering kommer vi til at indgå i den europæiske superliga, når det drejer sig om automatiseret fremstilling af kemokure, idet der kun er meget få kræftcentre i EU, der anvender denne teknologi i daglig drift, siger Lars Nielsen, der er leder af Region Hovedstadens Apotek.

Robotten, der ankommer i 2013 og forventes i fuld drift året efter, kommer til at stå i apotekets bygning ved Rigshospitalet

Fakta om robotten:

Region Hovedstaden anvendte i 2011 cirka 88.000 kemokure.
Den nye robot kan producere cirka 34.000 kemokure årligt, når den er fuldt indfaset, hvilket svarer til lidt over en tredjedel af den samlede produktion.
På sigt regner man med at op imod to tredjedele af arbejdet med fremstilling af kemokure kan automatiseres.

Mest Læste

Annonce