Region Midtjylland forventer flot regnskabsresultat for 2011

27/02/2012 11:10

Region Midtjylland

Region Midtjylland forventer på sundhedsområdet et positivt resultat for driftsregnskabet 2011. Nettodriftsresultatet ventes at give et overskud på ca. 381 mio. kr. Overskuddet svarer til ca. 1,5 % af nettodriftsbudgettet i 2011.

Budgetforliget for 2011 indeholdt besparelser på 321 mio. kr. Dette blev med planen om ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland” øget til i alt 776 mio. kr. Besparelser som skulle gennemføres i løbet af 2011 og 2012.

- Der er tale om et meget flot resultat. Både budgetforliget og omstillingsplanen var svære beslutninger, men de har vist sig at virke i praksis. Vi var i starten af 2011 nødt til at foretage nogle ekstraordinære tiltag for at rette op på et truende underskud og konsolidere regionens økonomi. Det forventede regnskabsresultat for 2011 viser, at det er lykkedes, samtidig med at vi har fået en ambitiøs plan for udviklingen af sundhedsområdet i regionen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Det positive driftsresultat på sundhedsområdet er blandt andet fremkommet af følgende grunde:

At der normalt vil være positive overførsler mellem budgetår på grund af betalingsforskydninger. Der blev således overført 135 mio. kr. fra budget 2010 til budget 2011.

At gennemførelsen af omstillingsplanen er sket hurtigere end forventet. Det har betydet en fremrykning af de vedtagne besparelser.

At der på alle områder har været kraftigt fokus på økonomistyring og sikkerhed for, at budgetterne holdes.

At udgifterne til vikardækning er faldet med ca. 54 mio. kr.

- Driftsresultatet viser, at Region Midtjylland har meget ansvarlige hospitalsledelser og administrative ledere, som kan holde de aftalte budgetrammer. Både medarbejdere og ledere har trukket et stort læs, og jeg har i det hele taget den største respekt for den indsats, der er ydet, siger Bent Hansen.

Region Midtjyllands endelige årsregnskab fremlægges for Regionsrådet i maj.

Mest Læste

Annonce