Det hele handler i bund og grund ikke kun om profil, men bl.a. om at bidrage til det fællesskab, der sikrer virksomhedens drift, skriver Musa Kekec, Novo Nordisk.

Sådan fastholder Novo syge medarbejdere

Når mangfoldigheden og rummeligheden går hånd i hånd skaber det reel værdi – en værdi, der udvikler både den individuelle medarbejder og fællesskabet i form af vores virksomhed. Profit er vigtigt – men behøver det at være en modsætning til social ansvarlighed?

Rummelighed og plads til forskellighed er vigtigt i ethvert samfund, der ønsker en bæredygtig og langsigtet udvikling. Vi er alle forskellige når det kommer til stykket og det bliver først et egentligt problem, når vi gør det til et problem. Der er mange tilgange til at løse mulige problemer, og resultatet afhænger af hvorvidt vi har ja-hatten på eller ikke.

Den konstruktive og løsningsorienterede tilgang er en god og bæredygtig investering, da vi har brug for alles indsats for at bibeholde vores velfærd. Det lyder positivt. Men er der virkelig noget hold i denne påstand, vil nogle nok spørge? Hertil er mit svar meget tydeligt et stort JA.


Tænk på hvornår du sidst har været engageret? Hvad gjorde det ved dig og dine omgivelser? Hvad var det for en fornemmelse og følelse, og hvad gjorde det ved din præstation? Tænk nu på en situation, hvor du ikke blev anerkendt for dine tanker, meninger eller din indsats. Hvad gjorde det ved dig, dine omgivelser og ikke mindst din præstation?

Forestil dig, at du bliver udelukket grundet din mening, overbevisning, fysisk eller psykisk handicap – ikke en rar følelse vel?

Men det er virkeligheden for en gruppe mennesker til daglig desværre, og det kalder på ansvar. Ansvar fra os – både på et individuelt og samfundsmæssigt niveau. Her spiller virksomhederne en meget stor rolle og deres engagement er en stor gevinst for velfærdsstaten – både på kort og på langt sigt. Derfor er det essentielt, at virksomhederne anerkendes og belønnes for deres indsats for at tage et samfundsansvar.

En tredobbelt bundlinje

Mangfoldighed og rummelighed er meget vigtigt for os som virksomhed. Vi vil gerne afspejle det samfund vi begår os i. Det forudsætter bl.a. social ansvarlighed - et ansvar, som kalder på konkrete aktiviteter og handlinger! Det lyder jo meget godt det hele, men er det ikke noget virksomhederne gør fordi de føler sig nødsaget til det eller blot for at skabe opmærksomhed? Ja og nej, er mit korte svar.

Ja, virksomhederne ønsker naturligvis at profilere sig selv for at styrke og/eller udvikle deres image udadtil med henblik på profit. Nej, for det hele handler i bund og grund ikke kun om profil, men om medmenneskelighed og at bidrage til det fællesskab, der sikrer virksomhedens drift.  

Dette er en integreret del af den måde, vi tænker og driver virksomhed på i Novo Nordisk – vi kalder det Den Tredobbelte Bundlinje. Vi skal tjene penge, som en virksomhed med aktionærer. Vi skal værne om miljøet når vi tjener penge, og sætte høje- og ambitiøse miljømål. Til sidst skal vi tage et socialt ansvar i de lande og byer, vi befinder os. 
Det sidste sker via økonomisk støtte, sociale projekter, ansættelse af folk med nedsat arbejdsevne mv.


Et af vores Essentiels (Essentiel nummer 6) er nærmest dedikeret til dette formål:

Vi behandler alle med respekt

Når vi folder den yderligere ud ser vi følgende:

Enheden håndterer sine specifikke udfordringer i forhold til mangfoldighed og rummelighed

Der skal handling bag ordene for, at det skal have en effekt og skabe gode rammer og vilkår.

Vores seneste bidrag til det sociale ansvar er, at vi nu har ansat en håndfuld autister – en forsømt gruppe, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet grundet barrierer.

Disse personer har en masse kompetencer, som de ikke får mulighed for at bruge - desværre. Dette er et tab af kvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne går glip af på den ene side, og mangel på anerkendelse af disse mennesker og deres talent på den anden side.

Ovennævnte er blot et af mange tiltag, der enten er i gang eller er på tegnebrættet. Psykisk syge, stressramte, nydanskere, homoseksuelle for blot at nævne nogle.

Arbejdsprøvning i stedet for udsmidning 

Et andet konkret eksempel på social ansvarlighed i Novo Nordisk er revalidering af medarbejdere, der ikke længere er i stand til at udfylde deres nuværende job tilfredsstillende. Det kan skyldes sygdom, stress eller anden form for helbredsproblemer. Den pågældende medarbejders leder er ansvarlig for at opstarte denne proces sammen med vores interne ”bedriftsundhedstjeneste”.

Medarbejderen kommer ud i arbejdsprøvning internt for at afklare hvor meget han eller hun kan arbejde – oftest i en anden jobkategori. Arbejdsprøvningen foregår som regel under delvis sygemelding. Afgørende er alene, at medarbejderen af helbredsmæssige grunde ikke kan vende tilbage til sit hidtidige arbejde. Vi sørger for at vores interne socialrådgiver bidrager med en socialfaglig vurdering i sagen.

Medarbejderen drøfter arbejdsprøvningen med sin egen læge og sygemelder sig efter de gældende regler. Vores tilknyttede personalekonsulent fra HR sikrer i samarbejde med medarbejderens leder, at der opstilles nogle klare mål for den konkrete arbejdsprøvning. Skal afklaringen bruges til f.eks. en generel vurdering eller er det en arbejdsprøvning rettet mod et bestemt job? Der bliver taget stilling til hvor lang tid arbejdsprøvningen skal vare. Der er ingen tidsmæssig grænse for en arbejdsprøvning, men typisk vil den vare to til tre måneder.

Jeg havde sidste år en kollega fra en anden afdeling til arbejdsprøvning. Hun var ramt af stress og havde været fraværende i en periode, men var klar til at vende tilbage. Processen startede med at medarbejderen arbejdede i et begrænset antal timer, som blev gradvist forhøjet efter aftale med hende og hendes læge. Processen varede knapt syv måneder og medarbejderen kom op på fuld tid igen, hvilket var en stor succes. Herefter vendte hun tilbage til det område hun oprindeligt kom fra – blot i en ny afdeling. Hun er stadig beskæftiget og er meget engageret og bidrager stadig til vores vækst.

Når mangfoldigheden og rummeligheden går hånd i hånd skaber det reel værdi – en værdi, der udvikler både den individuelle medarbejder og fællesskabet i form af vores virksomhed. Alting har en pris – det har mangfoldighed og rummelighed også. Vi er villige til at betale den pris – en pris vi kalder investering i egen og samfundets udvikling.

Jeg er stolt over at arbejde i en virksomhed, der skaber en mangfoldig og rummelig arbejdsplads, hvor der er lige muligheder for alle. Profit er vigtigt – men behøver det at være en modsætning til social ansvarlighed?

Stafetten går til Center for Konfliktløsning 

Jeg vil gerne sende stafetten videre til Center for Konfliktløsning, der har stor indsigt i både private og offentlige arbejdspladser, og derfor helt sikkert vil kunne bidrage med værdifuld indsigt ind i det rummelige arbejdsmarked. 

Emneord: Social ansvarlighed, CSR, Novo Nordisk, Musa Kekec, HR, Revalidering, Autisme, Rummelighed, Mangfoldighed, Det rummelige arbejdsmarked
Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked på DenOffentlige.dk Stafetten Det Rummelige Arbejdsmarked skal skabe debat og fokus på en udfordring, der dækker velfærdssamfundets ansvar fra to sider. Dels opgaven med at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet, og...
Aktivitet: Artikler: 26 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også