Sådan løser du ledelseskrisen: Drop langsigtede planer

De færrste betvivler længere, at vi har en ledelseskrise i Konkurrencestaten. En af forfatterne til bogen af samme titel giver her en beskrivelse af hovedproblemstillingen og et forslag til at komme videre.

De ansvarlige for systemet har et godt evidensgrundlag for at spørge, om det er en positiv business case for Danmark at fortsætte i det nuværende spor – og gad vide, hvor det fører os hen? 

Her er en analyse af, hvor vi kan rette blikket hen og hvorfor. 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Identitets- og retningsforvirring

Den stigende internationale konkurrence har skiftende regeringer fortolket sådan, at det er nødvendigt at opbygge en konkurrencestat med økonomiske virkemidler. Imidlertid er midlerne blevet mål i sig selv, hvilket i sig selv er et problem, for regneark er jo ikke en vision, selvom det kaldes ”moderne”. En anden og mindst lige så stor problemstilling er, at der nu er opbygget to indbyrdes konkurrerende statsformer. Ledere og medarbejdere skal både arbejde for tryghed, fællesskab og lighed (velfærdsstatens præmisser) og samtidig arbejde for pointgivning, individualisme og ulighed (konkurrencestaten). De offentlige ledere er værdimæssigt blevet identitets- og retningsforvirrede på grund af denne strukturelle og historiske værdikonflikt, hvor det tidligere var meget tydeligere, hvad vi ville med den offentlige sektor.

 

Indgreb i faglighed og arbejdsglæde

Ledelsen af velfærdsstaten bygger på love, regler og bekendtgørelser, hvilket vi kalder den styringsbaserede ledelse. Med konkurrencestaten får vi installeret en række ”moderne” tekniske værktøjer, som måske utilsigtet uheldigvis får stillet det grundlæggende spørgsmål, om de udførende offentligt ansatte nu er hurtige, dygtige, arbejdsomme og ordentlige nok? Hvis man f.eks. taber en vitaminpille, skal det indberettes til sundhedsvæsenets nationale rapporteringssystem (DPSD). Og der er magt bag, for det er ikke blot et krav fra rapporteringssystemet, det står også i Sundhedsloven. Hvis ikke man indberetter, er der eksempel på, at man bliver kaldt anarkist af overmyndigheden.

Der bliver taget megen tid fra kerneopgaven, og styringsfikseringen hæmmer ofte mod hensigten den faglige kvalitet i vuggestuer, børnehaver, skoler, hospitaler og ældrecentre. Arbejdsglæde og fagligheden har det ikke godt med styringsfikseringen, og det går ud over borgerne i den offentlige sektor, eller kunderne som de hedder i konkurrencestaten og værktøjskasserne.

Tung offentlige sektor

Der har altid været konflikter i og uden for Danmark. Men terror-, klima- og flygtningeudfordringer gør det strategiske arbejde vanskeligere end dengang, det var lettere at sige dem og os og finde fjenden. Vores nuværende statsminister sagde det befriende ærligt i september 2015, da flygtningene pludselig gik op ad motorvejen: Vi er blevet overhalet af virkeligheden. Det er netop den uforudsigelighed, som skal ligge til grund for al væsentlig strategiarbejde. Men når der ikke længere er en fælles grundforståelse af den offentlige sektor, nu hvor vi har to indbyrdes konkurrerende statsformer og fastlåsende og detaljerede styringsfikseringer, kan organisationer og ledelse ikke reagere så hurtigt, som omgivelserne kræver af os. Den offentlige sektor er blevet for tung til at kunne reagere hurtigt og effektivt.

 

Det uklare ledelsesrum

Tilsammen giver de tre nævnte punkter et uklart ledelses- og samarbejdsrum i den offentlige sektor, som nogle måske har set eksempel på i f.eks. samarbejdsudvalg eller MED-udvalg. Der opstår ledelsespositioner, som slet ikke får frigjort det potentiale, vi har i dag - med over 1000 mia. kr. årligt - i den offentlige sektor. Som beskrevet i bogen kalder vi de utilstrækkelige ledelsespositioner f.eks. teflonledelse, pseudoledelse og vejrhaneledelse, som er tre ud af i alt syv identificerede ledelsespositioner. I disse ledelsespositioner ledes ofte på afstand, og det kaldes af nogle for droneledelse, fordi lederne i disse positioner ikke tager fat i opgaven med ledelsesansvar og får skabt de resultater, som ledelsesrollen skal bruges til. I stedet går man til møder og taler om basale drift spørgsmål.

Det sku’ være så godt …: Hvis vi ser på udviklingen i produktiviteten i form af BNP, som jo er inden for konkurrencestatens egne præmisser, så kan vi se, at f.eks. Sverige, England og Tyskland har opnået en BNP-vækst på over 10% siden 2006, og Danmark har opnået minus 0,3%. Målet med konkurrencestaten og styringsfikseret ledelse er mere konkurrencekraft og målopfyldelse.

Omfattende analyse af to professorer, der satte styringsfiksering og konkurrencestat (NPM) på dagsordenen for 30 siden i UK konkluderer, at vi får mindre for mere. Jeg håber ikke, at der er gået autopoiesis i den offentlige sektor, og at systemet således bare kører uden overordnet ansvarlig ledelse?

 

Fokusér på de tre vigtigste forhold og få arbejdsglæde

Offentlige ledere kan opnå bedre resultater og mere arbejdsglæde ved at have fokus på 1) opgaven/fagligheden, 2) interne og eksterne relationer, der har relevans for opgavevaretagelsen samt 3) opbygning og vedligeholdelse af psykologisk ro og strategisk retning. Denne trekant har i sin midte et svar på det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor eksisterer vores/min offentlige organisation egentligt? Det er der mange, der har glemt i den strukturelle værdikonflikt og styringsfikseringen.

Vi kalder det substantiel ledelse, og det betyder, at ledere tager direkte fat med ”svesken på disken” i forhold til de tre nævnte punkter ovenfor. Når det sker med det rette fokus, opstår der i lederens organisation tryghed, prioriteringsgrundlag og effektivitet. Substantiel ledelse kan bruges af alle niveauer i den offentlige sektor og vil naturligvis afhænge af den konkrete kontekst. Flere offentlige organisationer på flere niveauer er gået i gang med involverende processer, inden ledelsen træffer identitets- og retningsgivende beslutninger for organisationen.

 

Resultatopnåelse med faglig kvalitet

Det er ovre de tider, hvor det giver mening at lave langsigtede strategiske planer for 2029, for virkeligheden passer stort set aldrig, når det kommer til stykket, som vi tidligere har været inde på.

Gør man det alligevel, er man meget idealistisk eller naiv vil nogle nok sige. Det realistiske strategiarbejde bygger først og fremmest på den substantielle leders arbejdsform, hvilket konkret vil sige, at det realistiske bygger på organisationens egen grundforståelse - dvs. dens ”Hvorfor”. Der findes jo ikke længere en fælles grundforståelse for hele den offentlige sektor, som vi har været inde på.

Tilsvarende skal der for det andet identificeres få og meningsfulde mål inden for en meningsfuld tidshorisont i involverende processer, for derefter igen at identificere nye mål, når de første mål er nået inden for f.eks. 3 eller 6 måneder.

Det springende punkt er for det tredje, at lederne sammen med professionsuddannede skal give frirum til professionsetik, -værdier og –faglighed i det udførende med strategisk afsæt i organisationens grundforståelse og meningsfulde mål. Der er dumme og intelligente fejl. De intelligente kan man lære af, og de findes, når fagligheden og kvaliteten har været 100% i fokus uden styringsfiksering.

 

Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard, Ledelseskrise i konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag, 2015
Aarhus Kommune, Kommune Forfra – Aarhus gentænker velfærden, 2015
Politiken, Økonomer har været jubeloptimister: 10 års vækstkrise truer dansk økonomi, 2. april 2016.
Finn Wiedemann, Kronik: Ove Kaj Pedersen er langt væk fra frontlinjen, Politiken, 17. maj 2016
Christopher Hood og Ruth Dixon, A government that worked better and cost less, 2015
Lotte Bøgh Andersen, Interview: Offentlige ansatte vil have job med mening

 

Emneord: Ledelseskrise, Konkurrencestaten, Jan Nørgaard, Lars Bo Kaspersen, Velfærdsstat eller velfærdssamfund, Ledelsesavisen
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 19.06.16 Gitte H.
  Først den ene vej og så ...

  Nogle gange så tænker jeg: hvad er det, at alle disse veluddannede DJØF´ere laver og har lavet igennem mange år? Udefra set, så opleves det som, at det er direkte mod bedrevidende - og her tænker jeg ikke engang evidensbaseret "bedrevidenhed" .. jeg tænker noget, der kunne tangere en eller anden form for mangel på sund fornuft (ved godt, at det ikke er en objektiv størrelse, men alligevel...).. hvor er den henne i alt det her - fordi noget er jo så langt ude, at det skriger til himlen.. Og hvor er de folk, der evner overblikket over de mange sammenhænge og konsekvenser - istedet for kun at kunne overskue og arbejde med enkeltdele og afgrænsede områder, som om ting ikke hænger sammen - ALT hænger sammen !!!!..

  .. og ja, den ankommende fremtid kommer hurtigere og hurtigere, så det sætter jo naturligvis en ganske anderledes ramme for også det strategiske arbejde. Mange af os "her nede på gulvet" har i mange år skulle bygge flyvemaskinen, mens vi fløj den. Hvornår går det op for alverdens ledere, at det samme gælder dem og deres strategi- og budget/regnskabsprocesser - at tingene ændres HELE TIDEN, at organisationer må kunne agere og re-agere nu og her på , at tingene ændrer sig HELE TIDEN .. at det er det, der skal faciliteres, så medarbejderene faktisk kan agere i en evigt foranderlig verden ...det samtidig med og i samspil med, at visioner, strategier og målsætninger naturligvis også HELE TIDEN må følges, reguleres, korrigeres ift de ændringer, der sker HELE TIDEN - og det naturligvis sammen med de folk, der ved, hvad der foregår "ude på gulvet" ...

  Jeg fristes til at opleve det som skueprocesser for at signalere magt og særligt kontrol, når topledere (og pressen og finansmarkederne) overfor hinanden laver alverdens processer og fine præsentationer over alt det, de forestiller sig på et meget overordnet niveau, der i ordlyd intet siger om noget som helst og sjældent flytter noget som helst "ude på gulvet". Fordi kontrol jo er en illusion.. ingen har nogensinde haft kontrol og ingen får det nogensinde, men signalværdien er jo mere nødvendig for disse ledere personligt end det, der måtte komme ud af det i "samfundets tjeneste" ... ligeledes må disse skueprocesser til, så kapitalmarkederne ikke "Bliver nervøse". Det er alt i alt med til at cementere, hvem der har / skal have eller beholde magten, hvem der overlever .. det hedder sig samtidig "bare", at op til 75% af alle forandringstiltag i organisationer ikke flytter noget som helst, at medarbejdere fortsætter med at gøre det, de plejer at gøre - så hvem forsøger at vildlede hvem her?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 22.02.19 Velfærd
  Bliv klar til valgdebat: Ove Kaj P og Jørn Henrik P i samtale om velfærd

  PODCAST: "Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede," siger Jørn Henrik Petersen. "Politikerne vil fortsætte centraliseringen, for det er en forudsætning for fremtidens velfærdsstat," siger Ove Kaj Pedersen. Hør tredje del af Nick Allentofts velfærdsdebat med de to professorer.

 • 19.02.19 Velfærd
  De fede tressere og statens enevældige magt

  PODCAST - Velfærdsdebatten del 2: Anden del af samtalen mellem de to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen om velfærdsmodellens historie. Nick Allentoft er vært.