Verdens første innovationsbarometer: Samarbejde og genbrug skaber innovation i den offentlige sektor

Otte ud af ti nye løsninger i den offentlige sektor skabes i samarbejde med andre offentlige arbejdspladser, borgere, virksomheder, vidensinstitutioner eller frivillige foreninger. Resultaterne er bedre kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed.

Det fremgår af Innovationsbarometeret, verdens første statistik om offentlig innovation, som Center for Offentlig Innovation (COI) i dag offentliggør i samarbejde med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse.

COI er etableret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne som led i partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor.

Den nye undersøgelse viser, at når kommuner, regioner og statslige arbejdspladser innoverer, så spiller medarbejderne i 86 procent af tilfældene en nøglerolle ved at igangsætte eller fremme innovationerne. Tre ud af fire af de nye serviceydelser, produkter, processer eller kommunikationsformer er inspireret af eller kopieret fra andres løsninger, og 63 procent af innovationerne sker i samspil med borgerne. Analyserne viser også, at internt på arbejdspladserne er samarbejde og anerkendelse af medarbejderne positivt forbundne med innovation.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger: ”Vi står som samfund over for udfordringer, der kræver, at vi også i den offentlige sektor tænker innovativt, hvis vi vil bevare og udvikle vores fælles velfærd. Innovationsbarometeret viser, at vejen frem er samarbejde på tværs af offentlige organisationer, private virksomheder, videninstitutioner, borgere og frivillige organisationer. Det skal vi derfor understøtte yderligere, og så skal vi huske, at velfærden står og falder med de ansatte, der er i kontakt med borgerne i det daglige, og deres evne til at finde på de gode og smarte løsninger. Vores opgave er derfor i lige så høj grad at vise tillid og give de offentligt ansatte et frirum til at tænke nyt.”

KL-formand Martin Damm udtaler: ”Kommunerne sætter borgeren i centrum for fornyelsen af den offentlige sektor. Derfor er jeg meget tilfreds med at kunne se, at to ud af tre kommunale innovationer sker i samspil med borgerne”.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger: ”For at nå den høje kvalitet, som vi alle ønsker, er det nødvendigt at arbejde systematisk med at forbedre vores behandlingstilbud til borgerne. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at vi på sundhedsområdet er så innovative, når det gælder om at udvikle behandlinger og ydelser, som skal komme borgerne til gavn”.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, udtaler: ”Det er ikke nyt for mig, at medarbejderne spiller en nøglerolle. Men det er overraskende, at det er så markant. Det giver både medarbejdere, ledere og politikere et særligt ansvar, når vi taler om at skabe innovation i den offentlige sektor. Det er derfor, at vi i fagbevægelsen har foreslået et udbygget partnerskab mellem parterne i den offentlige sektor”.

Formand for OAO Bodil Otto siger: ”Det er godt at få bekræftet, at de arbejdspladser, der har en anerkendende og tillidsfuld kultur, også er mere innovative. Bedre service til borgerne og større tillid til de offentligt ansatte går hånd i hånd”.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler: ”Vi kan nu se hvor vigtigt det er for innovationen, at de offentlige arbejdspladser fokuserer på at styrke samarbejdskulturen mellem ledelse og medarbejdere. Fx må en nulfejlskultur ikke stå i vejen for det faglige skøn og mulighederne for at skabe bedre løsninger”.

Centerleder Pia Gjellerup, Center for Offentlig Innovation, mener: ”Det er en klog genvej til innovation at genbruge andres løsninger. At det sker i 73 procent af de offentlige innovationer er både imponerende og en klar fordel for borgerne”.

Om Innovationsbarometeret

Formålet med undersøgelsen er at skabe et inspirationsgrundlag for de offentlige arbejdspladser. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve af kommunale, regionale og statslige arbejdspladser. Der er svar fra 1.255 arbejdspladser fra hele landet. Data er indsamlet i november-december 2014. Innovationsbarometeret er udarbejdet af Center for Offentlig Innovation (COI) i samarbejde med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

COI er etableret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne som led i partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor.

Offentlig innovation er en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Det kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på.

Se innovationsfilmen, grafik med hovedresultater, 24 konkrete eksempler på offentlig innovation og baggrundsrapport på www.coi.dk/innovationsbarometer

For nærmere oplysninger om indholdet af undersøgelsen, kontakt chefkonsulent i COI Ole Bech Lykkebo, tlf. 61 81 31 02

Emneord: Innovation, COI, Center for Offentlig Innovation, Innovationsbarometer, Kommunesamarbejder, Offentlig Privat Innovation, OPS Analyse, Offentlig modernisering, Morten Østergaard, KL, Danske Regioner, FTF, OAO, Akademikerne
COI - Center for Offentlig Innovation på DenOffentlige.dk Formål Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innov...
Aktivitet: Artikler: 105 | Events: 4 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også