Samskabelse og forskning: Dansk konference med internationalt tilsnit

Internationale forskere åbner værktøjskassen og går i dialog med danske praktikere på konference om samskabelse.

På en lang række områder er der brug for nye og bedre løsninger i den offentlige sektor. Ulighed i sundhed, ensomme unge, uværdig alderdom, klimaforandringer, bandekriminalitet, integration af flygtninge – ja der er mange områder, hvor man tænker, at ’det her må vi altså kunne gøre bedre’.

RUC på DenOffentlige

RUC udgiver relevante artikler fra forskere og kandidatstuderende på DenOffentlige. Der er oprettet en intern redaktionsproces på RUC for at sikre kvaliteten.

Samarbejdet mellem RUC og DenOffentlige har til formål, at bringe forskernes viden, fremtidens fagfolk tættere på arbejdsmarkedet, og offentligt ansatte tættere på ny viden.

Find artikler fra RUC her.

Når vi står over sådanne problemer og udfordringer sætter vi ofte en lille håndfuld eksperter til at løse problemet eller hyrer private firmaer til at hjælpe os. Når hverken den hierarkiske eller markedsbaserede styring giver det ønskede resultat gå vi i gang med at samskabe en løsning. Samskabelse er således ofte noget vi tyer til, når andre metoder ikke virker. 

Når vi forsøger at samskabe løsninger sker det ofte i erkendelse af, at vi ikke forstår problemet fuldt ud, mangler gode ideer til løsninger, eller ikke har ressourcerne og den fornødne opbakning til at gennemføre nye og vovede løsninger i praksis. Samskabelse gør det muligt at trække på relevante og berørte parters viden, ideer og knofedt.

Vi har altid samskabt offentlige og fælles løsninger, men der er kommet mere fokus på samskabelse her på bagkanten af New Public Management bølgen, hvor øget konkurrence og mere resultatkontrol ikke længere synes at være løsningen på den offentlige sektors udfordringer.

Samskabelse kan ses som et nyt princip for at styre og udvikle den offentlige sektor. Nye og innovative løsninger skabes gennem dialog op og ned i styringskæden og på tværs af organisationer og sektorer. Men samskabelse er work in progress, og der er mange faldgruber. 

Derfor har vi brug for at bringe forskere og praktikere sammen i en fælles diskussion af, hvad samskabelse er og hvad der skal til for at lykkes med at samskabe offentlig værdi. 

Forskere som professor Tony Bovaird har forsøgt at skelne mellem samproduktion af service og samskabelse af samfundsmæssige løsninger. Andre som professor Eva Sørensen har funderet over, hvilke rolleopfattelser der understøtter samskabelse. Et tredie eksempel er professor Lars Tummers, der har arbejdet på at definere og forklare samskabelse ved hjælp af teoretiske modeller. Eller professor Ove Kaj Pedersen, der har tænkt over, hvorvidt samskabelse er et brud med eller en løsning for konkurrencestaten, og  professor Tina Nabatchi, der har undersøgt, hvordan man kan lede samskabelsesprocesser, så der skabes gode processer og ønskværdige resultater.

Deltagerne kan møde alle disse forskere og flere end dem på den store samskabelseskonference på Roskilde Universitet, d. 4. december, 2017 (læs mere her). Her bringes den nyeste forskning i spil med praktiske erfaringer og empiriske eksempler fra kommuner, regioner og offentlige styrelser. Formålet er at lade forskningsbaseret viden og praktisk erfaring udfordre og inspirere hinanden. Forskere tilbyder nye begreber, argumenter og indsigter og praktikerne trækker nye erfaringer, problemer og metoder frem i lyset. Sammen kan vi befrugte hinanden og skabe bedre forudsætninger for at lykkes med samskabelse af fælles løsninger.

Du kan tilmelde dig konferencen som almindelig deltager. Du kan også tilmelde dig med en poster, der enten fortæller om et konkret samskabelsesprojekt, eller om dine forskningsresultater.
 
Emneord: Samskabelse, RUC, Samskabelsesbevægelsen, Forskning, Jacob Torfing, Eva Sørensen, Konferencer, 201017-1
RUC på DenOffentlige.dk Vi tænker fremad…   Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på.  Vi dyrker den projekt- o...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 12.06.19 Ledelse
  Stress-forskernes ni anbefalinger til ledere om bedre arbejdsliv

  Otte stress-forskere har samlet ni gode råd til ledere, som gerne vil styrke produktivitet og trivsel for medarbejdere og hjælpe dem til et arbejdsliv i balance. Anbefalingerne er et supplement til arbejdet i regeringens Stresspanel, siger forskerne.

 • 02.06.19 Sundhed
  Mange er uden arbejde fem år efter hjernerystelsen

  En tilsyneladende banal hjernerystelse kan få langvarige konsekvenser – patienter med vedvarende smerter har nemlig markant større risiko for, at de fem år efter enten er arbejdsløse eller på førtidspension, viser ny stor undersøgelse.

 • 22.02.19 Velfærd
  Bliv klar til valgdebat: Ove Kaj P og Jørn Henrik P i samtale om velfærd

  PODCAST: "Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede," siger Jørn Henrik Petersen. "Politikerne vil fortsætte centraliseringen, for det er en forudsætning for fremtidens velfærdsstat," siger Ove Kaj Pedersen. Hør tredje del af Nick Allentofts velfærdsdebat med de to professorer.

 • 28.11.18 Sundhed
  Regioner støtter uafhængig forskning

  7 millioner kroner til uafhængig forskning skal nu omsættes til resultater for patienterne.

 • 09.11.18 Bæredygtighed
  Forskere vil skabe bæredygtig kemi

  Aarhus Universitet er gået sammen med otte andre europæiske universiteter om at skabe grøn, bæredygtig og bionedbrydelig kemi med en produktionsmetode, der bruger lys og enzymer og ikke genererer affald. Det kan være skelsættende for en industri, der ellers er en af klodens mest forurenende.