Samskabelsesbevægelsen

over hele landet,

Website: denoffentlige.dk/samskabelse E-mail:

En række offentlige organisationer, private virksomheder og frivillige foreninger har taget initiativ til dannelse af en national bevægelse for samskabelse.
 
Den landsdækkende samskabelsesbevægelse er åben for alle, der ønsker at etablere et tættere samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at samskabe fælles løsninger og initiativer, der kan bidrage til at udvikle og forny velfærdssamfundet. Alle der kan tilslutte sig bevægelsens formål og principper kan være med og derved tage aktiv del i bestræbelsen på at udvikle vores velfærdssamfund. 
 
Formålet med den nationale samskabelsesbevægelse er at fremme etableringen samskabende fællesskaber, der bringer relevante offentlige, private og frivillige organisationer og aktive og interesserede borgere sammen i et konstruktivt samarbejde med henblik på at løse vigtige samfundsproblemer, realisere fælles visioner og målsætninger, og forbedre kvaliteten af vores kollektive velfærdsløsninger ved at udfordre vanetænkningen og gå nye og uprøvede veje.
 
Læs meget mere om samskabelse på den selvstændige sektion her på DenOffentlige og find samskabelsesbevægelsens egne udgivelser herunder (klik i det lille symbol i boksene)
 
Tak til de 20 privatpersoner og 17 organisationer, der har finansieret Samskabelsesbevægelsens platform her på DenOffentlige.
 
De 17 organisationer er:
 
- Holbæk Kommune
- Dragør Kommune
- Odense Kommune
- Gentofte Kommune
- Rudersdal Kommune
- Ungdommens Røde Kors
- Center For Frivilligt Socialt Arbejde
- Frivilligrådet
- Boligforeningen 3B
- Cyklistforbundet
- VIA
- RUC
- Henckelhus
- Simply Cooking
- INSP!
- Urban Goods
- Resonans
 
 
 

Blogs

 • Vi skal evaluere samskabelse
  04.12.18 Velfærd

  Hvis det store potentiale i samskabelse skal udnyttes, kræves en systematisk brug af evaluering. Her gives en kortfattet beskrivelse af problemstillingen og ideen bag den nye form for udviklingsorienteret evaluering (’developmental evaluation’).

 • Der er masser af magt i samskabelse
  17.10.17 Ledelse

  Vejen til at løse mange af samfundets centrale udfordringer kan med fordel tage afsæt i samskabelse. Men det kræver en ny udøvelse af magt, skriver Eva Sørensen.

 • Forskere laver måleredskab for samskabelse
  07.03.17 Velfærd

  Øget samarbejde mellem offentlige og private parter fører til øget innovation med målbar effekt. Det viser resultaterne af forskningsprojekt om kriminalpræventiv indsats.

 • Ny bevægelse vil forny samfundet: Danmark skal være verdensmester i samskabelse
  03.02.17 Velfærd

  En ny national samskabelsesbevægelse vil samle alle gode kræfter om at gøre samskabelse til en ny samlet strategi for at konsolidere og udvikle velfærdssamfundet gennem skabelse af en myriade af ressourcemobiliserende og innovationsskabende samarbejder mellem offentlige myndigheder, private virksomheder, frivillige organisationer og borgere.

Artikler

 • Vi videndeler for lidt: Kære leder, gør dig fortjent til dine ansattes viden
  02.12.18 Ledelse

  Ville du ansætte din egen leder, spørger Christian Daugård Terkelsen, og opfordrer til at arbejdspladser taler meget mere om, hvordan vi videndeler mere og bedre.

 • Opråb: 12 veje til at knække sundhedskurven i Danmark
  30.11.18 Sundhed

  Vi har samlet 12 anbefalinger til forbedring af danskernes sundhed fra nationale, regionale, kommunale og civile sundhedsaktører og organisationer med afsæt i Den Nationale Sundhedsprofil.

 • Samskabelse er det 17. verdensmål
  08.07.18 Velfærd

  FN’s verdensmål bliver ikke realiseret gennem store regeringskonferencer og globale elitenetværk alene. International forskning viser faktisk, at kommunerne kan være den afgørende drivkraft for forandring.

 • Samskabelse: Vi skal åbne spillebanen og skabe nye innovative løsninger
  06.12.17 Velfærd

  Torsdag d. 11. januar 2018 inviterer de tre professionshøjskoler Absalon, VIA og UCL sammen til debat og inspiration om, hvad samskabelse betyder for brug af faglighed – og hvilke nye kompetencer samskabelse kalder på. Ideen til arrangementet er blevet til i regi af Den Nationale Samskabelsesbevægelse med opstart i Folketingets Fællesal i februar 2017 og på Folkemødet 2017.

 • Ishøj laver genoptræning med lokalt fitnesscenter
  22.05.17 Velfærd

  Samskabelse har ført til et nyt projekt, hvor genoptræningscenteret og det lokale fitnesscenter skaber et nyt forløb for borgerne.

 • Beboerne skaber fremtidens løsninger i Boligforeningen 3B
  04.05.17 Velfærd

  Det er ikke kun kommuner, der driver de nye demokratiske deltagelsesmuligheder frem – i Boligforeningen 3B arbejder vi på tværs af sektorer for at forny beboerdemokratiet i den almene sektor.

Cases

TILMELD NYHEDSBREV