Samtalenotat Ankestyrelsen 21.8.2014

Et samtalenotat fra Ankestyrelsen afslører alvorlige problemer med Odense Kommunes sagsbehandling i Lars og Laura sagen. Læs notatet her.

Ankestyrelsen Samtalenotat

Opringning fra Odense Kommune
Sagsbehandler [Navn, efternavn] og [Navn]

Lars og Laura sagen

Et søskendepar blev tvangsanbragt under kaotiske forhold. Læs historierne i Lars og Laura sagen her.

[Sagsbehandlerne] ønsker vejledning om hvad de skal gøre. De påtænker at træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted således at børnene skal være anbragt på opholdsstederne. De påtænker at træffe afgørelse inden børnene er flyttet tilbage til plejefamilien.

Jeg oplyser, at vores afgørelse siger at børnene skal være anbragt hos plejefamilien, og at de snarest muligt skal flyttes tilbage dertil. Træffer kommunen afgørelse om ændring af anbringelsessted igen, har sagen opsættende virkning, og børnene skal derfor forblive hos plejefamilien indtil vi har truffet afgørelse i klagesagen.

De oplyser, at når nu børnene ikke når at flytte tilbage til plejefamilien, om så ikke børnene skal blive på opholdsstedet mens sagen kører videre. Jeg fremhæver, at vi finder at børnene skal være anbragt hos plejefamilien, og at det er kommunens afgørelse af 9. maj 2014 der er gældende. Børnene skal derfor flyttes tilbage til plejeforældrene.

De ønsker at vide, om vi har kendskab til den nye udredning på børnene. Jeg bekræfter dette, og oplyser, at vi ikke finder udredningen ikke i sig selv giver fyldestgørende svar på de problematikker vi rejste i vores afgørelse i april.

Vi taler om opsættende virkning, og jeg påpeger at vi ikke har kompetence til at gå ind i den vurdering, og påpeger på det kraftigste vores afgørelse fra april, hvor vi fandt det yderst kritisabelt at de ikke havde tillagt afgørelsen opsættende virkning. De opfordres til at foretage en nøje vurdering af om betingelserne for at træffe afgørelse om, at den påtænkte afgørelse ikke skal tillægges opsættende virkning, er opfyldte. Jeg påpeger også, at vi i april gjorde opmærksom på at sagen kunne indbringes for det kommunale tilsyn, der i så fald vil kunne undersøge om kommunen udøver en ulovlig praksis.

De oplyser, at børnene har haft en god udvikling på opholdsstederne, og at kommunen ikke finder denne trivsel vil fortsætte hos plejefamilien. De finder endvidere, at plejefamiliens forhold gør at børnene ikke kan være anbragt der.

Jeg anbefaler, at kommunen nøje læser vores afgørelse fra april igenne, inden de træffer ny afgørelse, og sørger for at de mangler der var sidst, er blevet tilstrækkelig belyst og inddraget i vurderingen.

[Initialer] / 21.08.2014

Kilde: Kopi af samtalenotat fra Ankestyrelsen. Offentliggørelse er godkendt af børnenes far, Jim Lønfeldt.

Emneord: Lars og Laura sagen, Ankestyrelsen, Telefonnotat, Odense Kommune
Anders Dinsen på DenOffentlige.dk Mange af mine bedste venner er mennesker på kanten: Handicappede, udsatte og sårbare, der har brug for velfærdssamfundets hjælp og støtte for at tage det afgørende medansvar for samfundet, sin...
Aktivitet: Artikler: 44 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også