Silkeborg er med til at forme fremtidens dagtilbud

580 børn og 150 pædagogiske medarbejdere i Silkeborg Kommune deltager i ’Fremtidens Dagtilbud’ - et stort forskningsprojekt ledet af Socialstyrelsen.

 Formålet er at opnå struktureret og evidensbaseret viden om, hvordan man bedst understøtter 0-5 årige børns udvikling, trivsel og kompetencer i fremtiden.
 
I Silkeborg deltager fem børnehaver, fire vuggestuer og fem legestuegrupper i ’Fremtidens Dagtilbud’ Alle medarbejdere har været på kursus i projektkonceptet og er blevet grundigt indført i metoder og dokumentation. På den måde sikres den ensartethed, der skal til for at opnå brugbare forskningsresultater, som har til formål at nytænke og opdatere indholdet i dagtilbuddene.
 
-Netop systematikken i projektet fylder meget for medarbejderne. Det er en ny måde at arbejde på, som mange skulle vænne sig til i starten. Nu har projektet kørt et år, og vi får mange positive tilkendegivelser fra både medarbejdere og forældre, siger udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Marianne Lindstrøm.
 
Positive sidegevinster
En af de deltagende institutioner er Kragelund Børnehave. Her var medarbejderne også udfordret i opstartsfasen, og selvom de stadig føler, at projektet kræver meget, begynder de nu at se en positiv udvikling hos både børn og voksne. Ifølge institutionsleder Gitte Kjærgaard har mange af børnene rykket sig meget socialt og fagligt, og medarbejderne er blevet mere bevidste om deres egen faglighed.
 
- Efter hver aktivitet skal vi reflektere skriftligt over, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. Disse refleksioner tager vi med på regelmæssige statusmøder, hvor vi sparrer med hinanden og anerkender hinanden for de ting, der er lykkedes. Det gør, at vi bliver mere bevidste om effekten af vores handlinger, siger Gitte Kjærgaard.
 
Fastlagt proces og effektmåling
Projektet drejer sig i hovedtræk om, at medarbejderne i de forskellige dagtilbud afprøver nye og innovative måder at fortolke aktiviteterne i læringsplanerne på, De tager udgangspunkt i tre overordnede aktivitetstemaer: ’Natur’, ’Kulturelle udtryksformer og Værdier’ samt ’Krop og Bevægelse’. Man arbejder med ét tema ad gangen i fem uger, og samtidig skal man hver gang tage højde for fire læringstemaer: ’Alsidig personlig udvikling’, ’Sociale Kompetencer’, ’Sproglig Udvikling’ og ’Naturfænomener’.
 
-Når de første fem uger er gået, starter en ny runde med næste aktivitetstema osv. Efter 15 uger, når alle temaer er kørt i gennem, screener vi hvert enkelt barn for dets sociale, matematiske og sproglige forståelse. På den måde kan vi tydeligt se, om der sker fremskridt. Børnene selv føler ingen pres ved hverken screening eller daglige aktiviteter. De giver derimod udtryk for, at de synes, at det hel er sjovt og spændende, fortæller Gitte Kjærgaard og fortsætter:
 
-De er meget motiverede og spørger ind til, hvad de skal lave. For dem er det leg på lige fod med at forme figurer i modellervoks. Vi gør meget ud af, at det hele skal leges ind på en måde, der understøtter deres lyst og nysgerrighed for at lære. Hele formålet er jo at øge deres trivsel og positive udvikling, så de kan gå fremtiden i møde med de rigtige kompetencer.
 
Fakta om projektet
Fremtidens Dagtilbud blev sat i gang i 2013 og løber frem til 2017.
Der er afsat 25 mio. kr. til projektet, som er målrettet 0-2 årige børn og 3-5 årige børn i dagplejen og daginstitutioner. 
Emneord: Dagtilbud, Daginstitutioner, Fremtidens Dagtilbud, Socialstyrelsen, Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune på DenOffentlige.dk Silkeborg Kommune
Aktivitet: Artikler: 31 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også