Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard

Børn har ret til samvær med både deres mor og far

Social

21/5/21 6:09

LTT

Forestil dig at du kommer hjem til et tomt hus eller lejlighed. Din ægtefælle eller kæreste har forladt dig og taget jeres børn med sig.
Følelsen af frustration og magtesløshed indtager din krop, og du søger nu samvær med dine børn. Men børnenes mor eller far påstår, at du ikke er egnet til at være forælder. Et skrækscenarie, som ingen forældre ønsker at se sig selv i. Desværre er dette scenarie virkeligheden for nogle danskere. Og helt konkret for Søren, hvis tidligere partner begyndte at finde på historier om ham for at forhindre ham samvær med deres fælles børn.   Kolossale problemer i Familieretshuset Flere og flere historier som Sørens ser dagens lys. Historierne vidner om de kolossale problemer, der er på området i samværssager, hvor forældre på baggrund af løgne og falske påstande bliver frataget samværet med deres børn. Vi må desværre konkludere, at vi i dag har et system, der hverken bevarer eller beskytter samværet mellem børn og forældre. Vi står med et system, der danner grundlag for umyndiggørelse. Et system, der skaber splittelse og mistrivsel for mange børn og deres forældre.   Ikke et retssamfund værdigt I en ny undersøgelse foretaget af Advokatsamfundet blandt 267 advokater svarer 50 procent, at retssikkerheden er dårligere i dag end for fem år siden. Det nye system, hvor Statsforvaltningen blev skiftet ud med Familieretshuset, fordi det skulle hjælpe flere, gør det modsatte. Årsagen kan findes i forældreansvarsloven og praksissen. I den officielle vejledning om bopæl og samvær for sager med højt konfliktniveau mellem forældre fremgår det, at afslag på samvær kan ske, hvis samværet er eller vil blive meget konfliktfyldt på grund af forældrenes indbyrdes forhold. Derudover fremgår det, at skyldsspørgsmålet ikke har betydning for vurdering af samværsspørgsmålet.   Brug for løsning Der er brug for at få genetableret retssikkerheden på dette område. Der er brug for en løsning nu. Sammen skal vi hjælpe alle – både børn og forældre – der kommer i klemme i samværssager. Derfor har vi i Nye Borgerlige fremsat et forslag, hvor vi ønsker at ændre principperne for skønnet i samværssager. Vi ønsker en afbalancering af alle relevante hensyn, og at barnets tarv bliver sikret ved, at båndet mellem forældre og børn beskyttes og bevares, medmindre forælderen er særligt uegnet. Desværre ser der ikke ud til at være flertal for det i Folketinget, men jeg og Nye Borgerlige fortsætter kampen og har flere gode forslag i støbeskeen.