Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny fælles indsats skal styrke samarbejdet med borgere med handicap

Social

10/5/21 9:06

Theis

Kolding Kommunes Handicapråd og to politiske udvalg starter nu en fælles indsats for at styrke samarbejdet mellem kommunen og borgere med handicap.

Årsagen er en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd (VIVE), der udkom tidligere i år. I den fremgik det at tre ud af fem mennesker med handicap ikke oplever – eller kun i lille grad oplever – at have indflydelse på den hjælp, de får fra kommunen. I undersøgelsen konkluderes det også, at kun halvdelen stoler på, at de rent faktisk får den hjælp, de har ret til.

Danske Handicaporganisationer og KL har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet fem principper, der skal styrke samarbejdet mellem borgere med handicap og kommunen.

Det er netop disse fem principper, som Kolding Kommunes Handicapråd, Social- og Sundhedsudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget tager udgangspunkt i, når en ny fælles indsats skal undersøge dels hvordan mennesker med handicap i Kolding oplever samarbejde med kommunen og dels hvordan samarbejdet kan styrkes.

”Det er vigtigt at alle borgere med handicap mødes i øjenhøjde. Vi er derfor glade for, at Socialforvaltningen tager denne analyse og de fem principper alvorligt. Vi ser meget frem til starte arbejdet,” siger John Arne Sørensen, fmd. for Handicaprådet i Kolding Kommune.

Første skridt i arbejdet bliver, at borgere med handicap og deres pårørende efter sommerferien inviteres til en række workshops. Her skal de fortælle mere om deres oplevelser af samarbejdet med kommunen og om de føler, at kommunen lever op til de fem principper.

På den måde kan Kolding Kommune få meget værdifulde indsigter til det videre arbejde.

”I Kolding Kommune arbejder vi ud fra Borgerens Centrum, og på socialområdet har vi i mange år arbejdet ud fra Selvværd og Sammenhæng. Når der kommer sådanne resultater, som dem VIVEs undersøgelse lægger frem, er vi enormt opmærksomme på at teste os selv i forhold til, hvordan borgerne oplever deres samarbejde med kommunen – og ændre det, der hæmmer det gode samarbejde” siger Benny Dall, fmd. for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Erfaringerne fra de første workshops kommer til at danne rammerne for det videre arbejde og hvilke tiltag, der kan være nødvendige i Kolding Kommune. Men inddragelsen stopper ikke her. Både borgere med handicap, pårørende og medarbejdere bliver en central del af arbejdet gennem hele perioden.

”Hvis vi finder ud af, at Kolding Kommune ikke lever op til principperne, så må vi ændre på vores samarbejde med borgerne. Vi er en designkommune, og vi arbejder ud fra en designtilgang. Derfor er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i borgernes oplevelser og først går i gang med løsninger, når vi ved hvad de tænker og oplever” siger Hans Holmer, fmd. for Social og Sundhedsudvalget.

De fem principper

KL og Danske Handicaporganisationer har udarbejdet fem fælles principper for god borgerinddragelse. Det er de fem principper, som Kolding Kommune tager udgangspunkt i.

Principperne er.

1.     Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling

2.     Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse

3.     Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise

4.     Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet

5.     Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed

Annonce