Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Nyttige tips til en mere klimabevidst hverdag

Social

15/6/21 2:15

Redaktionen

Vi lever i en tid med store udfordringer på klimafronten. De øgede drivhusgasser og den globale opvarmning samt forureningen af verdenshavene er på de fleste menneskers læber, og det kræver en samlet global indsats for at vende udviklingen. Heldigvis har man fra politisk side fået øjnene op for problemet, og der iværksættes nu flere forskellige lovmæssige tiltag for at komme den skæve klimaudvikling til livs.

På et helt menneskeligt plan, kan vi som borgere også foretage os simple ting i hverdagen, som samlet set er med til at drive ens egen og resten af verden henimod en mere hensigtsmæssig udvikling. Vi tager i stigende grad højde for vores egen daglige påvirkning af miljøet som individer, og vi bliver hele tiden bedre til at tænke nye kreative vaner ind i hverdagen for at gøre verden renere og sundere. Her følger et par ekstra.

Begræns dit affald og tænk på verdens have

I dag er der især stort fokus på den ekstreme forurening, som lige nu hærger havene verden over. Man kan ikke redde hele verden på egen hånd, men man kan gøre en indsats lokalt for som minimum at sørge for, at man ikke selv bidrager yderligere til den skæve udvikling. Begræns emballage og andet affald, som er med til at skabe yderligere forurening og tag dit skrald med fra udflugter til vandet eller på ture i byrummet.

I dag er der også mange virksomheder som indtænker miljøet i deres brand. Eksempelvis iværksatte online spiludbyderen Mr green en kampagne i 2017, der skal være med til at gøre en indsats for et renere miljø i verdenshavene. Andre lignende tiltag er også foretaget af andre virksomheder, og man kunne i den forbindelse overveje, om det ikke giver mening at støtte op om virksomheder, der gør en proaktiv indsats for en renere verden.

 

Spar papir og sænk CO2 ved at blive mere digital

Hvis du hører til en af de få tilbageværende personer, der stadig betaler fysiske papirs regninger via netbank, så kunne man med fordel overveje, om ikke tiden snart er inde til at gå over til digital form. Langt de fleste dokumenter, officielle papirer, regninger og fakturaer forekommer i dag i digital form, og man bør sigte mod at blive 100 % papir-fri for at værne om verdens skove. På samme måde bør man overveje en ekstra gang, om det nu absolut er bydende nødvendigt at printe sin biografbillet eller andre dokumenter, der skal læses eller scannes, når der i dag tilbydes samme service i form af digitale tjenester. Togbilletter, flybilletter, busbilletter og lignende kan i dag hentes ned på mobilen og fremvises i stedet for at vælge en fysisk billet.

 

Sats på strøm og energi fra bæredygtige energikilder

Den danske strøm er så småt ved at blive grøn. Der er igennem de seneste 30 år blevet opført over 6000 vindmøller og en masse solcelle anlæg på den danske landjord og i de danske farvande. Det betyder, at over 1/3 af den danske energi i dag er skabt på vedvarende energikilder. Visse danske elselskaber og energiselskaber er gået all in på at levere grøn strøm og lave grønne tiltag, og man kunne i den forbindelse overveje, om ikke også dette kunne være et passende alternativ for ens egen energiløsning i hjemmet.

Øg biodiversiteten i din have, baggård eller i sommerhuset

Biodiversitet er blevet det helt nye buzzword i klimasnakken herhjemme. Alle har sikkert hørt om problemet med de danske bier som har trange kår grundet mindre og mindre vild natur samt de mange sprøjtemidler, som er blevet benyttet i den danske natur gennem årene. Man kan faktisk selv være med til at give naturen og dyrene bedre vilkår herhjemme ved at lave sit eget lille eksperiment i haven, baggården eller i sommerhuset. Vild natur er vigtigt for dyr og planter, og man kunne i den forbindelse vælge at lade hele eller dele af haven stå uberørt et stykke tid. Man ville blive overrasket over at se, hvor hurtigt de vilde naturområder tiltrækker flere og flere dyr og planter, som netop her får lov til at udvikle sig mere naturligt i et klart mere naturligt miljø.

 

Annonce